Till innehåll på sidan

Kapacitet och redundans för transporter över Öresund

Skriftlig fråga 2022/23:695 av Gunilla Svantorp (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-19
Överlämnad
2023-05-22
Anmäld
2023-05-23
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Sverige är ett litet exportberoende land, och mycket av det som exporteras lämnar Sverige via järnvägen. Det är emellertid trångt på de svenska järnvägsspåren, och i takt med att allt fler vill transportera gods på järnvägen ser vi att det finns stora och många utmaningar, något som syns i hela Sverige men som i den här frågan kommer att särskilt beröra Skåne.

I slutet av 2022 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att utreda kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne, efter att man som regering stoppat de nya stambanor som beslutades om av den socialdemokratiska regeringen. Särskilt fokus skulle Trafikverket ha på godstrafik och arbetspendling. 

Men det räcker inte att endast titta på kapacitetshöjande åtgärder i Skåne – vi måste också utreda hur vi säkerställer passagen över Öresund och vidare ut i Europa. Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland håller på att byggas och ska vara färdig 2029. Prognoser visar att det kommer att innebära en fördubbling av godstrafiken till och från Sverige. Från svenskt håll behöver vi möta upp och se till att vi har spår som möjliggör för allt detta gods. I annat fall kommer det att ta stopp i Köpenhamn. Detta stopp får stor inverkan på svensk exportindustri och viktig import till vårt land.

I den nationella planeringen för transportinfrastruktur 2022–2033 står det att Trafikverket ska utreda Kapacitet och redundans för transporter över Öresund, inklusive fortsatt fördjupning Helsingborg-Helsingör. 

Jag blir därför bekymrad när Trafikverkets generaldirektör i en intervju i Infrastrukturnyheter.se (den 13 april 2023) på frågan Är det någon av de föreslagna förbindelserna: HH-förbindelsen, Öresundsmetron eller Europaspåret (Landskrona–Köpenhamn) som ni finner vara särskilt intressant? svarar att: Vi har ju haft uppdraget att utreda HH-förbindelsen, och vi följer utvecklingen när det gäller Metroförbindelsen. Samtidigt är ju det ingenting som finns med i våra planer i dag, och det är ganska stora investeringar. Det behöver ju vara ett regeringsbeslut för att gå den vägen. Men vi följer utvecklingen.

Svaret förbryllar eftersom det ju finns en utredning som Trafikverket ska genomföra och som statsrådet av och till hänvisar till när han får frågor om vad som händer med tanke på stoppet av nya stambanor – och vi är många som ser fram emot att ta del av de slutsatser som den utredningen och fler som regeringen tillsatte ska presentera.

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är:

 

Har Trafikverket fortsatt i uppdrag att utreda kapacitet och redundans över Öresund, och ingår där att utreda alla de alternativ som finns på bordet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:695 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:695 av Gunilla Svantorp (S)
Kapacitet och redundans för transporter över Öresund

Gunilla Svantorp har frågat mig om Trafikverket fortsatt har i uppdrag att utreda kapacitet och redundans över Öresund, och om alla de alternativ som finns på bordet ingår i den utredningen.

Såsom Gunilla Svantorp skriver fick Trafikverket ett uppdrag, i den av den föregående regeringen beslutade nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033, att utreda ett antal stråk, noder eller motsvarande med målsättning att dessa ska vara så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering. Bland annat avsåg uppdraget kapacitet och redundans för transporter över Öresund, inklusive fortsatt fördjupning av sträckningen Helsingborg–Helsingör. Uppdraget är, som det är formulerat, inte insnävat till att avse enbart en specifik förbindelse. Jag förutsätter att Trafikverket i sin utredning tar med alla underlag som de bedömer är relevanta. Jag följer det arbetet noga och avser återkomma i frågan. Slutligen vill jag nämna att regeringen nu står i begrepp med att inleda en ny infrastruktur-planeringsprocess.

Stockholm den 30 maj 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.