Till innehåll på sidan

Kampanjkostnad för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd

Skriftlig fråga 2015/16:1068 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-06
Överlämnad
2016-04-07
Anmäld
2016-04-08
Sista svarsdatum
2016-04-13
Svarsdatum
2016-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I en skriftlig fråga ställd den 27 oktober 2015 till utrikesminister Margot Wallström efterfrågades kostnaden för kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd hittills.

Utöver det sekretariat som skapats vid Utrikesdepartementet och de tre tjänster som tillförts vid Sveriges FN-representation i New York, allt inom ramen för Utrikesdepartementets förvaltningsanslag, uppgav utrikesministern att sammanlagt 3,5 miljoner kronor tilldelats Utrikesdepartementets säkerhetspolitiska enhet och Sveriges FN-representation i New York.

Uppgifter i Dagens Nyheter gör gällande att även andra aktiviteter genomförts men att kostnaderna hanterats utanför den uppgivna budgeten. Enligt DN:s granskning har kampanjaktiviteter betalats med biståndsmedel. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur mycket har den svenska kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd kostat hittills?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1068 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1068 av Sofia Arkelsten (M) Kampanjkostnad för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd

Sofia Arkelsten har frågat mig hur mycket den svenska kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd har kostat hittills.

Som Sofia Arkelsten nämner har jag i tidigare svar uppgett att UD:s säkerhetspolitiska enhet för 2015 tilldelats 2 miljoner kronor för framförallt resor och andra direkt kandidaturrelaterade kostnader, och att FN-representationen i New York för 2015 har tillförts 1,5 miljoner kronor för seminarier och evenemang som ska belysa olika sakfrågor samt har tillförts tre tjänster.

För 2016 är motsvarande resursbeslut 1,6 miljoner kronor som tilldelats UD:s säkerhetspolitiska enhet och ca 1 miljon kronor som tillförts FN-representationen i New York.

Ovanstående är de direkta ytterligare medel som tillförts själva arbetet med kandidaturen. Utöver dessa finns det även andra indirekta kostnader som kan hänföras till kandidaturarbetet. Det handlar om t.ex. Utrikesdepartementets, FN-representationens och de övriga utlandsmyndigheternas aktiviteter som kan sägas ha bäring på kandidaturen, såsom resor, seminarier och andra evenemang. Dessa är dock svåra att kvantifiera då det inte alltid går att göra gränsdragningar mellan vad som är kandidaturarbete och vad som utgör utrikesförvaltningens verksamhet i övrigt. Därtill kommer merkostnader för den extra personal som tillförts Sveriges FN-representation. På det hela taget är det för tidigt att sätta en exakt siffra på vad den svenska säkerhetsrådskandidaturen har kostat.

Som framförts tidigare kommer alla kostnader som förknippas med kampanjen att redovisas när kandidaturen är avslutad.

Stockholm den 15 april 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.