Jämlik tillgång till särläkemedel

Skriftlig fråga 2021/22:1725 av Pia Steensland (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-06-15
Överlämnad
2022-06-16
Anmäld
2022-06-17
Svarsdatum
2022-06-22
Sista svarsdatum
2022-06-22
Besvarad
2022-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige är ett av få länder som inte har en nationell strategi för sällsynta sjukdomar. Jag är därför glad över att en majoritet i riksdagen i slutet av mars 2022 riktade ett tillkännagivande angående detta till regeringen efter förslag från oss kristdemokrater och Liberalerna.

Socialutskottets ställningstagande i samband med tillkännagivandet löd enligt följande: ”Patienter i hela landet behöver få tillgång till bästa tillgängliga vård på ett jämlikt sätt. När det gäller sådana läkemedel som generellt sett når mycket små patientgrupper och produceras i mindre mängder vill utskottet understryka att det är av stor vikt att de aktuella patienterna får tillgång till dessa läkemedel. Konkreta åtgärder behövs på området. Enligt utskottet behövs en särskild nationell strategi och en särskild finansiering för att patienter i hela landet ska få tillgång till läkemedel mot sällsynta sjukdomar och diagnoser.”

Jag beklagar att Socialdemokraterna röstade nej till ovanstående. Det är också anmärkningsvärt att de röstade nej med hänvisning till att man inte vill föregripa den beredning som pågår i Regeringskansliet med anledning av Läkemedelsutredningens förslag. Läkemedelsutredningen presenterades i januari 2019. Det har alltså gått mer än tre år utan att regeringen har gått vidare med utredningens förslag.

Samma dag som det var debatt i kammaren i den aktuella frågan bjöd dock regeringen in till ett dialogmöte med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, den forskande läkemedelsindustrin och Sveriges Kommuner och Regioner för att resonera kring frågan. Det är oklart vad som kom ut av denna dialog.

Situationen är akut för de berörda människorna, och vi måste göra allt i vår makt för att säkerställa att alla patienter i hela landet ska få tillgång till bästa tillgängliga läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar och diagnoser.

Baserat på ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att alla patienter i hela landet ska få tillgång till bästa tillgängliga läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar och diagnoser, och när kommer åtgärderna att vara på plats?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1725 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)


Svar på fråga 2021/22:1725 av Pia Steensland (KD)
Jämlik tillgång till särläkemedel

Pia Steensland har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att säkerställa att alla patienter i hela landet ska få tillgång till bästa tillgängliga läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar och diagnoser, och när åtgärderna kommer att vara på plats.

Jag har tidigare vid flera tillfällen besvarat samma frågeställning, senast
den 23 mars 2022 (svar på skriftlig fråga 2021/22:1260).

Mitt svar nu är detsamma som jag gav vid de tillfällena. Jag avser att återkomma till riksdagen i frågan.

Stockholm den 22 juni 2022

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.