Jakt i fjällen

Skriftlig fråga 2015/16:823 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-18
Överlämnad
2016-02-18
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den svenska fjälljakten är öppen för alla jägare från både Sverige och andra länder. Det enda kravet som ställs på jägarna är att man löser ett tillstånd som i regel är enkelt att få. Tyvärr saknar därför många jägare djupare kunskap om fjällvärlden och jaktregler. Detta skulle kunna behjälpas av att man ställer krav på att en guide med lokalkännedom följer med under jakten. Görs ingenting riskerar jakttrycket på viltstammen att bli ojämnt och missgynna hela näringen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att se till att jaktregler följs i den svenska fjällmiljön?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:823 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/01431/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:823 av Edward Riedl (M) Jakt i fjällen

Edward Riedl har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att se till att jaktregler följs i den svenska fjällmiljön.

Jag ser frågan om småviltjakten i fjällen som viktig. Regeringen har remitterat ett förslag om att 3 § rennäringsförordningen (1993:384) ska ändras så att upplåtelser av rätt till jakt på småvilt och handredskapsfiske på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjället som inte bedrivs yrkesmässigt i första hand ska göras till de jägare och fiskare som bor i Sverige. Remisstiden har precis löpt ut och remissynpunkterna ska nu gås igenom.

Det är länsstyrelsens uppgift att pröva frågor om upplåtelse av rätt till ovan nämnda småviltjakt i fjällen och polisen som utreder jaktbrott. Utgångspunkten är att gällande lagstiftning följs.

Stockholm den 23 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.