Invandring och en åldrande befolkning

Skriftlig fråga 2015/16:1083 av Richard Jomshof (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-08
Överlämnad
2016-04-11
Anmäld
2016-04-12
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Statsminister Stefan Löfven har vid flera olika tillfällen hävdat att nyanlända kommer att behövas i Sverige eftersom vår befolkning blir allt äldre. Påståendet framfördes exempelvis under en presskonferens i Rosenbad i september 2015, men också under statsministerns anförande på Nordiska rådets session i Reykjavik i oktober 2015. I Expressen den 25 juni 2015 uttalade sig statsministern på följande vis:

"Om inte allt för lång tid har Sverige ett stort problem med demografin. Vi har en allt äldre befolkning och vi kommer att bli färre och färre i arbetande ålder som ska försörja fler och fler. Vi har en enorm omställning framför oss i den offentliga sektorn. Det ska anställas hundratusentals människor. Vi riskerar att inte klara det åtagandet därför att vi har fel sammansättning av befolkningen."

Med anledning av vad jag här framfört undrar jag följande:

Instämmer arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i statsministerns uttalanden om att Sverige behöver invandring för att försörja en åldrande befolkning?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1083 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00833/SV

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1083 av Richard Jomshof (SD) Invandring och en åldrande befolkning

Richard Jomshof har frågat mig om jag instämmer i statsministerns uttalanden om att Sverige behöver invandring för att försörja en åldrande befolkning.

Jag delar statsministerns uppfattning att Sverige står inför en demografisk utmaning med en åldrande befolkning och jag anser att vi behöver fler personer som arbetar för att klara den framtida försörjningen.

Detta kan ske genom att de som redan i dag befinner sig i arbete, framöver arbetar i en högre utsträckning. Vidare kan sysselsättningen öka genom att de som i dag är arbetslösa eller befinner sig utanför arbetskraften erhåller sysselsättning. Slutligen kan vi öka antalet arbetande genom att befolkningen i arbetsför ålder ökar.

Samtliga alternativ är nödvändiga för att klara den framtida försörjningen. Vi behöver fler personer i arbetsför ålder och jag anser att invandringen kan bidra till det.

Stockholm den 20 april 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.