Inledda prov med ryskt kärnbränsle

Skriftlig fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2014-06-26
Överlämnad
2014-06-27
Sista svarsdatum
2014-07-02
Besvarad
2014-07-07
Anmäld
2014-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

I EU:s energisäkerhetsstrategi framgår att kärnsäkerhet är en absolut prioritet för EU. Där står att EU bör förbli en pionjär och arkitekt för kärnsäkerhet på internationell nivå. Där framgår även att EU ser Ryssland som en viktig konkurrent i kärnbränsleproduktion, som erbjuder integrerade paket för investeringar i hela kärnkraftskedjan. Därför, menar EU, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt investeringar i nya kärnkraftverk som byggs i EU med hjälp av icke-EU-teknik, för att säkerställa att dessa anläggningar inte enbart är beroende av kärnbränsleleveranser från Ryssland. Leveranser från Ryssland till kärnkraftverken i Ukraina stoppades nyligen på grund av ”det ostabila läget i landet”, som Rysslands vice premiärminister uttryckte det, och till EU-medlemmarna Tjeckien, Bulgarien, Slovakien och Ungern har Ryssland haft problem med sina leveranser. Får man inte bränslet i tid måste anläggningar stängas med påföljande brist på energi. Inte minst av detta skäl är detta en viktig fråga för Sverige som nu låter Vattenfall inleda prov med ryskt kärnbränsle.

Med anledning av detta har jag en fråga till statsrådet:

Anser statsrådet att Vattenfalls inledda prov med ryskt kärnbränsle harmoniserar med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi i EU-området?

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S)

Dnr N2014/2973/E

Näringsdepartementet

It- och energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson (S) Inledda prov med ryskt kärnbränsle

Lars Eriksson har frågat mig om jag anser att Vattenfalls inledda prov med ryskt kärnbränsle harmoniserar med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi i EU-området.

Jag vill först påpeka att det är företagen själva som väljer leverantörer för de olika leden i kärnbränsleanskaffningen; köp av uran, isotopseparation och slutligen tillverkning av bränsleelement innehållande det anrikade uranet. Säkerhet regleras av stränga regler och hanteras av Strålsäkerhetsmyndigheten. Marknadens funktion och försörjningstrygghet bevakas och analyseras enligt europeiska regelverk genom Euratom och under överinseende av European Supply Agency, ESA.

Det prov med ett par bränsleelement i Ringhals som Vattenfall har påbörjat syftar till att verifiera funktion och säkerhet hos bränsleelement tillverkade av ett ryskt företag. I dagsläget finns efter sammanslagning av olika företag endast två företag som kan erbjuda tillverkning av bränsleelement för denna typ av reaktorer och försöken syftar till att säkerställa en väl fungerande och konkurrensutsatt marknad.

Om det i framtiden skulle bli aktuellt att köpa tillverkning av bränsleelement från detta ryska företag så innebär det på intet sätt ett beroende av ryskt uran eftersom inköpen fördelas mellan olika leverantörer och med olika långa kontrakt för att få en säker tillförsel.

Jag kan därför inte se någon koppling mellan de inledda proven av bränsleelement tillverkade av ett ryskt företag och försörjningssäkerheten vad gäller natururan eller anrikning. Eftersom proven syftar till att öka mängden möjliga leverantörer så borde detta, om något, öka försörjningstryggheten.

Därför finns inte heller någon grund för att dessa provningar inte skulle harmonisera med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi i EU-området.

Stockholm den 4 juli 2014

Anna-Karin Hatt

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.