Inlandsbanan

Skriftlig fråga 2022/23:567 av Kalle Olsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-17
Överlämnad
2023-04-18
Anmäld
2023-04-19
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I valrörelsen lovade det största regeringspartiet, Moderaterna, att säkerställa finansiering för en omfattande upprustning av Inlandsbanan. Upprustningen skulle ske relativt snabbt, enligt Moderaternas trafikpolitiska talesperson. I de initiativ som regeringen har aviserat för järnvägen finns inte Inlandsbanan med. Faktum är att huvuddelen av satsningarna avser järnvägsnätet i södra Sverige.

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är:

 

Har statsrådet och regeringen för avsikt att rusta upp Inlandsbanan, och i så fall när?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:567 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:567 av Kalle Olsson (S)
Inlandsbanan

Kalle Olsson har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att rusta upp Inlandsbanan, och i så fall när.

Hela Sverige ska fungera. Jobb och tillväxt i hela landet ska värnas. Satsningar på järnvägen ska därför i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt. Behoven inom infrastrukturen är stora och det är nödvändigt att göra genomtänkta prioriteringar mellan olika åtgärder. Regeringen avser att återkomma i frågor kring den långsiktiga infrastrukturplaneringen under mandatperioden.

Jag vill upplysningsvis även påminna om att INLANDSBANAN (IBAB) Aktiebolag erhåller ett statligt drifts- och underhållsbidrag. I den nationella och trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen 2022–2033 gjordes en ökad satsning på ytterligare 75 miljoner kronor per år 2023–2026 i statligt drifts- och underhållsbidrag till bolaget.

Stockholm den 25 april 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.