Ingångsjobb

Skriftlig fråga 2015/16:822 av Annika Qarlsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-17
Överlämnad
2016-02-18
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. En kraftig omläggning av migrationspolitiken har genomförts av regeringen, men oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns det redan i dag hundratusentals människor som snabbt behöver komma i arbete. Det är det enda sättet för att garantera social hållbarhet och välfärdens långsiktiga finansiering. Centerpartiet är berett att ta ansvar.

Den största gruppen, ca 50 procent av de människor som kommer till Sverige just nu utgörs av personer med låg eller ingen utbildning alls. De behöver komplettera sin utbildning, men framför allt behöver de få möjlighet att komma in i enkla jobb, så kallade ingångsjobb. För den här gruppen räcker inte dagens åtgärder. Lönenivåerna är för höga och därför blir de här jobben aldrig ens möjliga, de skapas inte, trots att behoven finns hos kund, företag och arbetstagare. Svenskt näringsliv talar om 150 000 saknade jobb.

För Centerpartiet är ett jobb bättre än inget jobb. Bara genom att snabbt få in en fot på arbetsmarknaden kan man börja göra karriär, lära sig språket och skapa sig ett nytt liv i sitt nya hemland. Centerpartiet har lagt fram ett förslag för att skapa fler ingångsjobb.

- Centerpartiet uppmanar arbetsmarknadens parter att komma överens om ett nytt avtal riktat direkt till nyanlända. Det behöver vara ett avtal som gör det möjligt att anställa med betydligt lägre ingångslöner än i dag.

- Om parterna tar sitt ansvar är Centerpartiet villigt att matcha avtalet med både sänkt inkomstskatt och arbetsgivaravgift upp till en viss lönesumma.

- Om parterna inte förmår att ta ansvar är vi beredda att lagstifta med syftet att få fram fler ingångsjobb.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

Är arbetsmarknadsministern beredd att uppmana parterna att ta ansvar för att ingångsjobb bör införas, så att Sverige klarar att snabbt integrera de hundratusentals människor som i dag stängs ute från svensk arbetsmarknad?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:822 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00355/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:822 av Annika Qarlsson (C) Ingångsjobb

Annika Qarlsson har frågat mig om jag är beredd att uppmuntra parterna att ta ansvar för att ingångsjobb bör införas, så att Sverige klarar att snabbt integrera de hundratusentals människor som idag stängs ute från svensk arbetsmarknad.

Stora utmaningar väntar det svenska samhället när många nyanlända ska komma ut i arbetskraften. Den svenska modellen är central när vi nu möter de utmaningarna.

Redan idag gör parterna mycket för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. De erbjuder exempelvis lärlings- och yrkesintroduktionsanställningar. Parterna har också varit en mycket viktig aktör i framtagandet av snabbspår. Jag har kontinuerlig dialog med dem om det fortsatta arbetet för att erbjuda nyanlända en plats på svensk arbetsmarknad. I stället för att avveckla vill jag utveckla den svenska modellen.

Idag finns omfattande möjligheter att anställa nyanlända med kollektivavtalsenliga villkor till kraftigt subventionerad kostnad, genom bl.a. instegs- eller nystartsjobb. För den som vill anställa en nyanländ, med t.ex. instegsjobb för att arbeta på en restaurang, kan kostnaden vara så låg som ca 4 400 kronor/månad.

Som Annika Qarlsson känner till pågår förändringar utifrån den överenskommelse som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ingick i oktober 2015 och som presenterades den 23 oktober 2015. Där enades man om att målgruppen för vilka arbetsgivare kan få stöd i syfte att stimulera till


yrkesintroduktionsanställning ska vidgas till att även omfatta nyanlända invandrare enligt samma villkor som gäller för den nuvarande målgruppen ungdomar under 25 år. Just nu bereds denna fråga och regeringen arbetar för att utvidgningen ska kunna träda i kraft i vår.

Stockholm den 24 februari 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.