Handel med västsahariska produkter

Skriftlig fråga 2016/17:1182 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-03-31
Överlämnad
2017-04-04
Anmäld
2017-04-05
Svarsdatum
2017-04-12
Sista svarsdatum
2017-04-12
Besvarad
2017-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

EU-domstolen slog i en dom från den 21 december 2016 fast att Västsahara inte är en del av Marocko. Det betyder att EU:s fördjupade handelsavtal från år 2012 med Marocko, som gäller jordbruks- och fiskeprodukter, inte inkluderar Västsahara utan enbart Marocko. Inte heller Associationsavtalet mellan EU och Marocko från år 2000 innefattar Västsahara.

I domen fastslås att Marocko inte har rätt till Västsaharas naturresurser. Det betyder att inga EU-länder och institutioner i dessa länder har rätt att teckna avtal med Marocko om västsahariska produkter.

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till statsrådet Ann Linde:

 

Anser statsrådet att svenska myndigheter eller statligt ägda bolag, utifrån EU-domstolens dom, kan ge finansiellt stöd eller garantier till svenska bolags aktiviteter i Västsahara, utan Polisarios samtycke?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1182 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Linde

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1182 av Lotta Johnsson Fornarve (V) Handel med västsahariska produkter

Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag anser att svenska myndigheter eller statligt ägda bolag, utifrån EU-domstolens dom, kan ge finansiellt stöd eller garantier till svenska bolags aktiviteter i Västsahara, utan Polisarios samtycke.

EU-domstolens avgörande behandlar inte frågan om enskilda medlemsstaters stöd eller garantier till företag. Domen berör således inte vad som gäller för att ge stöd till svenska företag som agerar i Västsahara. I den mån något finansiellt stöd eller garantier till svenska företag skulle förekomma ska detta ske inom ramen för svensk rätt och folkrätten.

Domen innebär att produkter som har ursprung i Västsahara inte omfattas av de tullförmåner som ges under jordbruks- och fiskehandelsavtalet mellan EU och Marocko. Domen är, i allt väsentligt, i enlighet med den svenska hållningen att Västsaharas territorium ska betraktas som åtskilt från Marocko.

När det gäller frågan om utvinningen av naturresurser i Västsahara har

regeringen varit tydlig med att enligt folkrätten bör eventuell exploatering av naturresurser tillgodose behoven och intressena hos den västsahariska befolkningen, inklusive att eventuella intäkter ska komma denna till del samt att det ska ske i enlighet med dess vilja.

Stockholm den 12 april 2017

Ann Linde

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.