Hamas raketattacker

Skriftlig fråga 2020/21:2836 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2021-05-11
Överlämnad
2021-05-12
Anmäld
2021-05-18
Besvarad
2021-05-19
Sista svarsdatum
2021-05-19
Svarsdatum
2021-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Återigen har vi kunnat läsa om terrorgruppen Hamas i Gaza, som riktat omfattande raketattacker mot civila i Israel. Det sker efter månader av uppvigling gentemot Israel, och inte minst den senaste veckan har vi sett konstaterade fall av våldsamma och organiserade palestinska upplopp.

Attackerna har inneburit att Israel inte helt oväntat har trappat upp sitt luftvärnsförsvar, i syfte att skydda sina invånare. Vidare har man med hjälp av sitt flygvapen angripit platser i Gaza som använts av terroristerna.

Mot bakgrund av vad vi sett borde det naturligtvis råda konsensus inom den fria världen om att en part som attackerats av terrorister ska ha rätt att försvara sig och att det då aldrig kan ligga någon skuld på de obeväpnade och oskyldiga civila israeler som drabbas. Trots detta har vi nu sett hur utrikesminister Ann Linde sagt att det ligger ett särskilt ansvar på de israeliska myndigheterna att agera med återhållsamhet.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Ann Linde svara på följande fråga:

 

Lägger ministern någon skuld på Hamas attack mot Israel på de civila israeler som drabbas, och vad menar ministern med att Israel, som för närvarande är under attack, har ett särskilt ansvar och ska agera med återhållsamhet samt vidtar ministern några åtgärder? 

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2836 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2021/ 07159 / 07188 /07428 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2836 av Markus Wiechel (SD) Hamas raketattacker, 2020/21:2866 av Björn Söder (SD) Våldsamheterna i Jerusalem, och 2020/21:2850 av Håkan Svenneling (V) Attacker mot palestinier i Jerusalem och Gaza

Markus Wiechel har frågat mig om jag lägger någon skuld på civila israeler som drabbas av Hamas raketattacker mot Israel, vad jag menar med att Israel har ett särskilt ansvar och ska agera med återhållsamhet samt om jag vidtar några åtgärder. Björn Söder har frågat mig varför jag anser att det ligger ett särskilt ansvar på Israel och om jag inte anser att palestinierna och deras ledare har ett motsvarande ansvar för att motverka våldsamheterna, samt om jag vidtar några åtgärder. Håkan Svenneling har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att fördöma Israels attacker mot civila palestinier och fördöma vräkningar inom palestinska områden som strider mot internationell humanitär rätt. Jag besvarar frågorna samlat.

Den pågående våldsutvecklingen i Israel och Palestina är mycket oroande. Det stora antalet civila dödsoffer och skadade – det stora flertalet i Gaza – är förfärande, inte minst det stora antalet barn som mist sina liv. Regeringen beklagar djupt alla civila dödsoffer. Den humanitära situationen i Gaza var mycket svår redan tidigare och förvärras nu i snabb takt. Humanitärt tillträde måste säkerställas.

Våldsspiralen måste brytas omedelbart och ansvaret för att det ska ske vilar på alla inblandade. Regeringen fördömer det urskillningslösa våld som Hamas och andra terroristgrupper riktar mot Israel i form av raketattacker. Israel har rätt att försvara sig men måste enligt den internationella humanitära rätten göra sitt yttersta för att undvika att civila och civila objekt träffas. Principerna om distinktion, proportionalitet och försiktighet måste respekteras. De stora civila förluster och det stora lidande som våldet skapar måste få ett slut.

Regeringen står bakom EU:s etablerade position om att bosättningsexpansion, demoleringar och vräkningar måste upphöra. Israels bosättningspolitik, inklusive hoten om vräkningar av palestinier i det av Israel ockuperade östra Jerusalem, strider mot internationell humanitär rätt, undergräver tvåstatslösningen och bidrar till en förhöjd konfliktnivå.

Tillsammans med representanter för EU, EU-medlemsstater och andra engagerade länder har Sverige direkt med Israel tagit upp och kritiserat dess agerande i östra Jerusalem. Regeringen fortsätter att noga följa utvecklingen.

En långsiktig lösning på konflikten står endast att finna i en framförhandlad tvåstatslösning där Israel och Palestina lever sida vid sida i fred och säkerhet, med Jerusalem som huvudstad för båda stater. Bortom de insatser som sker för att få ett slut på den aktuella våldsspiralen behöver det internationella samfundet göra förnyade ansträngningar för att en politisk process i den riktningen ska inledas.

Stockholm den 19 maj 2021

Ann Linde

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.