Hållbart skogsbruk

Skriftlig fråga 2022/23:795 av Malin Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-15
Överlämnad
2023-06-16
Anmäld
2023-06-19
Svarsdatum
2023-06-30
Sista svarsdatum
2023-06-30
Besvarad
2023-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Under förra veckan kunde vi via medierna höra hur en stor privat skogsägare på flera sätt de senaste åren legat i konflikt med myndigheterna och motsatt sig deras försök att skydda gammal norrländsk skog.

Bolaget har dessutom motverkat myndigheternas kontroll av vad som pågått på markerna genom att sätta upp vägbommar och inte släppa in myndigheternas bilar. Myndigheternas personal har i stället tvingats att cykla flera mil. Samtidigt som de cyklar möter de bolagets bilar och timmerbilar utefter samma vägar. 

Det har också framkommit att samma bolag, som bland annat har verksamhet i Norrbotten, kunnat kringgå lagens syfte och avverkat värdefull skog under kort tid. Bolaget har delat upp marken och sålt till bolag som till synes varit utomstående men där det visat sig ha varit dotterbolag och företag kopplade till familjemedlemmar. På detta vis kunde bolaget kringgå lagens syfte och avverka 400 hektar mer än vad som annars varit möjligt.

Utifrån detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Anser ministern att det ovan nämnda agerandet är förenligt med hållbart skogsbruk, och avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra att detta ska kunna ske i framtiden?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:795 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/02760 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2023/23:795 av Malin Larsson (S)
Hållbart skogsbruk

Malin Larsson har frågat mig om jag anser att agerandet att en stor privat skogsägare som på flera sätt de senaste åren legat i konflikt med myndigheterna och motsatt sig deras försök att skydda gammal norrländsk skog är förenligt med hållbart skogsbruk, och om jag avser vidta några åtgärder för att förhindra att detta ska kunna ske i framtiden.

Frågan handlar om ett enskilt fall av myndighetsutövning. Det är viktigt att jag som minister i ett sådant fall respekterar och värnar myndigheternas oberoende varför jag inte ska kommentera myndighetsutövning mot enskilda personer.

I Sverige har vi en skogsvårdslag som ger skogsägare en tydlig ram att följa. I miljöbalken finns också bestämmelser som är tillämpliga på skogsbruksåtgärder. Lagarna främjar och förutsätter ett ansvarstagande för att sköta skogen på ett sätt som tar hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Genom att följa lagarna bevarar och förvaltar vi våra skogar på ett hållbart sätt till gagn för både nuvarande och framtida generationer. Jag förväntar mig att alla skogsägare gör detta.

Stockholm den 28 juni 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.