Gasprisstöd

Skriftlig fråga 2022/23:675 av Marianne Fundahn (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-12
Överlämnad
2023-05-15
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Avsikten med gasprisstödet är att kompensera hushåll som fått ökade kostnader för sin gasförbrukning, särskilt hushåll med gasuppvärmning. Men hushåll i flerfamiljshus där den enskilda konsumenten inte själv står för avtalet med nätägaren (bostadsrättsföreningar och hyresrätter) blir utan, trots höjd hyra eller avgift till följd av ökade kostnader för gasen. Detta påtalades i några av de inkomna remissvaren, men till dessa synpunkter togs ingen hänsyn.

Därför vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch: 

 

Varför ska inte alla som fått ökade kostnader för höga gaspriser kompenseras och avser ministern ta några initiativ i anledning av det anförda?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:675 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:675 av Marianne Fundahn (S)
Gasprisstöd

Marianne Fundahn har frågat mig varför inte alla som fått ökade kostnader för höga gaspriser kompenseras och om jag avser ta några initiativ i anledning av det som anförs i frågan.

Jag vill vara tydlig med att de olika stöd som regeringen har tagit fram under energikrisen inte kan kompensera fullt ut för de effekter som de mycket höga energipriserna har haft på hushållens och företagens kostnader. Vi kan lindra effekterna i viss mån, men inte undanröja dem.

Gasprisstödet är utformat så att de hushåll som har egna gasnätsavtal längs det västsvenska naturgasnätet, även spiskunder, kan få stöd. Sådana kunder kan finnas även i bostadsrättsföreningar och i hyresrätter.

Juridiska personer, såsom hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, är inte berättigade till gasprisstöd. Gasnätsföretagen som ska administrera stödet har förklarat att det vore administrativt mycket besvärligt, och därmed kostsamt, att skilja ut vissa typer av juridiska personer för att avgöra vilka kunder som ska få gasprisstöd. Svåra avvägningar måste göras och regeringen har arbetat för att så många som möjligt ska kunna ta del av det välbehövliga gasprisstödet.

Stockholm den 24 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.