Gårdsförsäljning av alkohol

Skriftlig fråga 2022/23:377 av Tobias Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-02-20
Överlämnad
2023-02-21
Anmäld
2023-02-22
Svarsdatum
2023-03-01
Sista svarsdatum
2023-03-01
Besvarad
2023-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Frågan om gårdsförsäljning har dragits i långbänk i Sverige. Vad som är så naturligt och trevligt i andra länder är omöjligt här i Sverige, och trots att frågan har utretts i omgångar har ingen förändring skett.

Den senaste utredningen publicerade sitt betänkande En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) den 8 december 2021. Den förra regeringen valde att stoppa undan det i en byrålåda, men den nya regeringen behöver agera.

Utredningen föreslår förvisso att gårdsförsäljning ska tillåtas men ställer samtidigt flera mer eller mindre orimliga krav. Bland annat skulle gårdsförsäljning endast få äga rum i samband med ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället. Därutöver föreslås kraftiga begränsningar rörande vilka producenter som skulle tillåtas ägna sig åt gårdsförsäljning, där tillverkarens produktionsvolym avgör rätten till gårdsförsäljning.

Trots alla dessa tillkortakommanden i utredningen, vilka regeringen skulle kunna rätta till, har man hittills inte gått vidare med frågan. Positivt däremot är att statsministern i en intervju med TV4 konstaterade att gårdsförsäljning ska genomföras under mandatperioden.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

När avser regeringen att gå fram med ett förslag om gårdsförsäljning, och kommer ett sådant förslag att överensstämma med den senaste utredningens förslag?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:377 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)


Svar på fråga 2022/23:377 av Tobias Andersson (SD)
Gårdsförsäljning av alkohol

Tobias Andersson har frågat mig när regeringen avser att gå fram med ett förslag om gårdsförsäljning, och om ett sådant förslag kommer att överensstämma med den senaste utredningens förslag.

Utredningens betänkande En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) har remissbehandlats och ett stort antal remissinstanser har svarat på remissen. Det sedvanliga arbetet med att bereda remissinstansernas synpunkter pågår. I detta arbete behöver bland annat frågans komplexitet och tänkbara konsekvenser beaktas. Regeringen ser positivt på att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att detaljhandelsmonopolet värnas.

Stockholm den 1 mars 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.