Fusk med mätarställningen i bilar

Skriftlig fråga 2018/19:68 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-01-30
Överlämnad
2019-01-31
Anmäld
2019-02-01
Svarsdatum
2019-02-06
Sista svarsdatum
2019-02-06
Besvarad
2019-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

TV4 har nyligen avslöjat att mätarställningen i tusentals bilar i Sverige har manipulerats. Genom att backa tillbaka kilometermätaren i fordonet kan bilen framstå som att ha kört färre mil och rendera ett högre andrahandsvärde vid försäljning. Köparen av en bil med manipulerad kilometermätare blir lurad, men det är vid sidan av en konsumentfråga också en miljö- och säkerhetsfråga om vi har tusentals bilar som gått många fler mil än vad som officiellt uppges. I dagsläget är det inte olagligt att ändra mätarställningen i en bil i Sverige. I flera andra länder är det olagligt. Diskussioner har förts inom EU att göra det olagligt att manipulera kilometermätare i fordon, men än så länge har inget hänt på området.

Statliga Bilprovningen har nyligen aviserat att de ska kontrollera kilometerställningen noggrannare vid kontrollbesiktningar för att stävja fusk med mätarna. Det är bra, men det löser inte hela problemet.

Jag vill därför fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att stoppa manipulerade kilometermätare i fordon?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:68 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)N2019/00390/MRT

N2019/00384/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:68 av Jens Holm (V)
Fusk med mätarställningen i bilar och fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson (C) Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa manipulerade kilometermätare i fordon. Anders Åkesson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att uppnå ett bättre konsumentskydd genom att i vårt land implementera en motsvarande lagstiftning som i Tyskland med flera grannländer samt att med stöd i denna lagstiftning ge direktiv för kontroll av vägmätare till Transportstyrelsen. Jag väljer att svara på frågorna i ett sammanhang.

Jag har nyligen uppmärksammats på frågan om manipulation av vägmätare i fordon. I Sverige läses vägmätaren av vid kontrollbesiktning av fordonet. Uppgifterna från besiktningsprotokollet förs sedan in i vägtrafikregistret.

Det är viktigt att kunna lita på den information som finns i offentliga register. Det är även en fråga om förtroendet för fordonsbranschen, inte minst vid försäljning av begagnade bilar. Som konsument är det viktigt att ha information om hur långt en bil har gått och även om det finns bra tjänster för att tillgå historik över mätarens ställning och på så vis komma ifrån manipulation är det viktigt att de offentliga uppgifter som myndigheten redovisar går att lita på. Jag förväntar mig att Transportstyrelsen tittar på frågan och jag är beredd att överväga åtgärder för att förbättra situationen.

Stockholm den 31 januari 2019

Tomas Eneroth

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.