Förtroendet för rikspolischefen

Skriftlig fråga 2015/16:772 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-09
Överlämnad
2016-02-10
Anmäld
2016-02-11
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den senaste tiden har flera poliser gått ut och öppet kritiserat polischefen Dan Eliasson. Enligt medierna är även Polisförbundets representanter öppet kritiska till ledarskapet och menar att det finns en förtroendekris mellan Sveriges poliser och Dan Eliasson.

Det är en situation som är helt ohållbar, poliser som ska kunna sköta sitt jobb saknar förtroende för sin ledning. Att omorganisera en verksamhet av Polisens storlek och betydelse kräver både stor dialog, mycket information och att man tar till sig kritik och förslag på ett bra sätt. Det verkar inte ha fungerat.

Situationen är ansträngd på många olika sätt för landets poliser och det är viktigt att förtroendet mellan poliserna och dess ledning återskapas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Hur säkerställer statsrådet att förtroendekrisen inom polisorganisationen åtgärdas och att förtroendet för rikspolischefen återställs?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:772 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/01255/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:772 av Sten Bergheden (M) Förtroendet för

rikspolischefen

Sten Bergheden har frågat mig hur jag säkerställer att förtroendekrisen inom polisorganisationen åtgärdas och förtroendet för rikspolischefen återställs.

Ombildningen av svensk polis är en av de mest omfattande organisationsförändringarna inom staten på många år. Reformarbetet innebär interna omflyttningar av såväl personal som verksamheter. Samtidigt måste det ordinarie polisarbetet löpa på som vanligt. Höstens stora tillströmning av migranter och den förhöjda terrorhotnivån medför att arbetsbelastningen har ökat ytterligare. För närvarande pågår också en lönerevision vid myndigheten. Jag är inte förvånad över att det i en situation som denna uppstår oro och ilska. Att leda Sveriges största myndighet med över 28 000 anställda är ett komplext uppdrag. Jag har förtroende för rikspolischefens sätt att utföra denna svåra uppgift.

En grundläggande förutsättning för att förändringsprocessen ska bli lyckosam är att det finns en bra och öppen dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare, samtidigt som fattade beslut respekteras. Frågor som rör polisers arbetsmiljö och löner omhändertas av Polismyndigheten inom ramen för det delegerade arbetsgivaransvaret. Jag förutsätter att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna har ett konstruktivt samarbete i syfte att långsiktigt utveckla Polismyndigheten på bästa sätt.

Stockholm den 17 februari

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.