Försvarsmaktens kostnader för statsflyget

Skriftlig fråga 2016/17:305 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-11-10
Överlämnad
2016-11-10
Anmäld
2016-11-11
Svarsdatum
2016-11-16
Sista svarsdatum
2016-11-16
Besvarad
2016-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I Försvarsmaktens uppgifter ingår att stå för statsflyget, vilket används för att transportera kungahuset, regeringen och försvarsledningen. Försvarsmakten har tre flygplan till förfogande för att klara uppgiften. Flygning med statsflyget är reglerat i statsflygsförordningen (1999:1354). I förordningen finns reglerat vilken prioriteringsordning som ska gälla för dem som använder statsflyget.

Den kostnad (10 800 kronor per timme) som Försvarsmakten tar ut i dag för att disponera statsflyget för statschefen och regeringen ligger betydligt under marknadspriset för motsvarande tjänst. Detta innebär att Försvarsmakten själv får bära den största delen av de reella kostnaderna för statsflyget.

Dessutom får Försvarsmakten endast betalt för den del av resan som statsledningen utnyttjar. Det vill säga, om det finns ett behov av att flyga statsflyget hem till Sverige från en plats dit man har flugit reguljärt måste Försvarsmakten bekosta ditresan för att hämta upp dem som ska flygas hem.

Försvarsmakten har själv lyft fram frågan om att man vill se att rutinerna för beställning av statsflyget förtydligas. Detta önskemål från Försvarsmakten kom efter uppgifter i medier 2015 om att statsflyget som varit baserat på Arlanda flugit fyra mil till Bromma flygplats för att hämta upp ministrar, däribland statsminister Stefan Löfven, vid tre tillfällen.

I grunden behöver Försvarsmakten alla sina tilldelade medel för att säkra och förbättra den svenska försvarsförmågan.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är följande:

Har försvarsministern för avsikt att se över vilka kostnader dagens organisation av statsflyget innebär för Försvarsmakten och om prissättningen är rimlig utifrån de utgifter som statsflyget innebär för Försvarsmakten?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:305 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01459/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:305 av Hans Wallmark (M) Försvarsmaktens kostnader för statsflyget

Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att se över vilka kostnader dagens organisation av statsflyget innebär för Försvarsmakten och om prissättningen är rimlig utifrån de utgifter som statsflyget innebär för Försvarsmakten.

Statsflyget fyller en viktig funktion för att statschefens och den högsta civila och militära ledningens resor ska kunna genomföras på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Det är av vikt att säkerställa att behovet av flygtransporter med statsflyget tillgodoses kostnadseffektivt.

Sedan en tid tillbaka pågår inom Regeringskansliet en översyn av riktlinjer för statsflyget. Syftet med översynen är att tydliggöra uppgifter, organisation, resurser och basering för statsflyget. Jag vill inte föregå resultatet av denna översyn.

Stockholm den 16 november 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.