Försvarsberedningen

Skriftlig fråga 2019/20:1046 av Roger Richthoff (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-03-03
Överlämnad
2020-03-06
Anmäld
2020-03-10
Svarsdatum
2020-03-18
Sista svarsdatum
2020-03-18
Besvarad
2020-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I juni 2019 presenterade Försvarsberedningen efter två års idogt arbete sin rapport Värnkraft. I oktober 2019 kom Försvarsmaktens analys av Försvarsberedningens rapport, vilken visade att det saknas 55–60 miljarder kronor för att de förslag som lagts i Värnkraft ska kunna genomföras.

När detta blev känt krävde Sverigedemokraterna att Försvarsberedningen skulle återinkallas för att bringa klarhet i frågan. Försvarsministern svarade med att kalla samtliga partier till samtal.

Efter två månader av samtal kan vi i dag konstatera att Försvarsberedningen undanhållits beräkningar och dokument som är avgörande för att kunna kalkylera kostnaden för förslagen i Värnkraft. Vi kan också konstatera att det finns en majoritet i riksdagen för att kalla in Försvarsberedningen igen.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är:

 

Är ministern nu beredd att återinkalla Försvarsberedningen?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1046 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)Fö2020/00273/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1046 av Roger Richthoff (SD)
Försvarsberedningen

Roger Richthoff har frågat mig om jag är beredd att återinkalla Försvarsberedningen.

Den 11 mars 2020 fattade jag beslut om anvisningar för Försvarsberedningens fortsatta arbete. Enligt anvisningarna ska Försvarsberedningen delta i överläggningar rörande det militära försvaret inför kommande försvarsbeslut. Överläggningarna ska vara avslutade senast den 15 maj 2020.

Stockholm den 18 mars 2020

Peter Hultqvist

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.