Forskningsmedel till Rymdstyrelsen

Skriftlig fråga 2018/19:287 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-02-20
Överlämnad
2019-02-21
Anmäld
2019-02-26
Svarsdatum
2019-02-27
Sista svarsdatum
2019-02-27
Besvarad
2019-02-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

När riksdagen beslutade om den senaste forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft i april 2017 aviserades vilka medel som Rymdstyrelsen skulle tilldelas de påföljande åren.

Riksdagen har varit överens om vikten av långsiktiga villkor för forskning. Därför var det förvånande att regeringen i sin övergångsbudget utelämnade de beslutade tillskotten som Rymdstyrelsen hade att påräkna. I den M-KD-budget som sedermera vann majoritet i riksdagen tillfördes emellertid den aviserade ökningen av forskningsmedel. Nu är det viktigt att få veta om regeringen kommer att acceptera den återbördade forskningssatsning som M-KD-budgeten innebar för Rymdstyrelsen.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Kommer de forskningsmedel som anslogs till Rymdstyrelsen, i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten att påverkas negativt i vårändringsbudgeten?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:287 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)U2019/

00617

/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:287 av Betty Malmberg (M)
Forskningsanslag till Rymdstyrelsen

Betty Malmberg har frågat mig om de forskningsmedel som anslogs till Rymdstyrelsen i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten kommer att påverkas negativt i vårändringsbudgeten.

Regeringens politik bygger på en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna för att handlingskraftigt möta aktuella utmaningar. Samarbetet gäller budgetår för budgetår, så länge som partierna är överens om dess fortsättning, med inriktningen att samarbetet ska löpa hela mandatperioden. Innehållet i kommande vårändringsbudget kommer regeringen att återkomma till efter förhandling med ovan nämnda partier.

Stockholm den 27 februari 2019

Matilda Ernkrans

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.