Förhandlingar med Norge om Archer

Skriftlig fråga 2015/16:565 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-12-29
Överlämnad
2015-12-30
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-13
Sista svarsdatum
2016-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige och Norge planerade att tillsammans införskaffa 24 enheter var av artillerisystemet 08 Archer. Ett system som många anser vara förnämligt, utvecklat i Karlskoga, men dessvärre försenat i tid. Den 6 december 2013 beslutade Norge att frånträda sin del av den gemensamma beställningen. Sedan dess har förhandlingar förts mellan de olika regeringarna om formerna för kompensation för att avtalet brutits. Det har således nu gått över två år sedan Norge valde att frånträda sin del. Denna ouppklarade affär har en tendens att skänka en skugga över de svensk-norska samarbetet varför det vore önskvärt med en lösning i enlighet med vad som tidigare utlovats från regeringens sida.

När avser försvarsministern att presentera en godtagbar lösning på förhandlingarna med Norge med anledning av det landets avbrutna inköp av Archer?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:565 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/01697/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:565 av Hans Wallmark (M) Förhandlingar med Norge om Archer

Hans Wallmark har frågat mig när jag avser att presentera en godtagbar lösning på förhandlingarna med Norge med anledning av det landets avbrutna inköp av Archer.

I behandlingen av propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255) bemyndigade riksdagen regeringen att fatta beslut om att fullfölja anskaffningen av

artillerisystemet ARCHER, med den risk som Norges avhopp får för den svenska totalkostnaden för systemet.

Jag kan konstatera att omfattande förhandlingar har genomförts och att processen ännu inte är formellt avslutad. Regeringen återkommer med information när det finns ett besked att lämna.

Stockholm den 13 januari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.