Förbud mot ämnen i grupp inom Reach

Skriftlig fråga 2015/16:589 av Kristina Yngwe (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-11
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Nyligen presenterades en rapport av Svenskt Vatten om högfluorerade ämnen (PFAS) i impregneringsmedel till skor och kläder. Högfluorerade ämnen är svårnedbrytbara i vår miljö, och förutom att många ämnen i denna grupp är giftiga har de ofta egenskaper som gör att de kan lagras i växter, djur och människor.

I rapporten konstateras att så många som 6 av 20 testade impregneringsmedel innehåller högfluorerande ämnen. Många är också vanligt förekommande i vardagsnära produkter såsom bordsdukar, pizzakartonger och tandtråd.

Då gruppen högfluorerande ämnen innehåller flera tusen ämnen är det inte effektivt att förbjuda ämnena var för sig. I stället är det viktigt att arbeta för att inom Reach kunna förbjuda ämnen i grupp, något som med dagens lagstiftning inte är möjligt.

Min fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson är därför:

 

Hur arbetar ministern och regeringen för att göra det möjligt att inom Reach klassificera och därmed kunna förbjuda grupper av ämnen med liknande egenskaper?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:589 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00050/Ke

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:589 av Kristina Yngwe (C) Förbud mot ämnen i grupp inom Reach

Kristina Yngwe har frågat mig hur jag och regeringen arbetar för att göra det möjligt att inom Reach klassificera och därmed kunna förbjuda grupper av ämnen med liknande egenskaper.

Det är redan i dag möjligt att förbjuda grupper av ämnen med liknande egenskaper inom Reach. Arbetet med att klassificera sker inom ramen för klassificerings- och märkningsförordningen CLP. I praktiken finns dock svårigheter att genomföra klassificering och förbud mot grupper av ämnen.

Gruppen högfluorerade ämnen är redan delvis klassificerade och förbjudna i mindre delgrupper, till exempel är PFOS reglerat och PFOA på väg att bli reglerat inom EU.

Regeringen arbetar fortlöpande för att stärka arbetet med att hantera grupper av ämnen. Tillsammans med ett antal företrädare för textil-branschen och organisationer skickade jag under 2015 ett brev till fyra kommissionärer där vi bland annat poängterade behovet av att kunna hantera gruppen högfluorerade ämnen, PFAS (per- och polyfluorerade alkylssubstanser), för textilier på EU-nivå.

Stockholm den 20 januari 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.