Folkmordet mot Ishaaq

Skriftlig fråga 2022/23:913 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-10
Överlämnad
2023-08-11
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-25
Sista svarsdatum
2023-08-25
Besvarad
2023-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Mellan 1987 och 1989 pågick en systematisk och statligt sponsrad massaker av civila tillhörande Ishaaq-klanen i Somalia under ledning av landets dåvarande diktator Siad Barre. Den somaliska militären kom att skapa egen grupp som kom att kallas för Dabar Goynta Isaaka (Ishaaq-utrotare), som kom att genomföra systematiska attacker mot obeväpnade, civila byar, vattenställen och betesområden i det som i dag är Somaliland. Hela byar kom att avfolkas och städer plundrades, samtidigt som förövarna genomförde systematiska våldtäkter.

Olika källor anger olika siffror på antalet mördade civila, men det kan handla om över 200 000. Därtill förstördes städer i dagens Somaliland, vars huvudstad Hargeisa förstördes till 90 procent och staden Burao förstördes till 70 procent. Folkmordet ledde till massflykt och upp till en halv miljon människor, merparten tillhörande Ishaaq-klanen, kom att fly från sitt hemland – en flykt som senare beskrivits som en av de snabbaste och största framtvingade folkrörelser som registrerats i Afrika.

År 2001 beställde FN en utredning om tidigare kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Somalia. Genom denna skulle man utreda krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord, och rapporten bekräftade också att folkmordet mot Ishaaq hade ägt rum. FN-utredaren Chris Mburu kunde konstatera följande: Baserat på de totala bevis som samlats in i Somaliland och på andra håll både under och efter sitt uppdrag, tror konsulten bestämt att folkmordsbrottet var uttänkt, planerat och begått av den somaliska regeringen mot isaaq-folket i norra Somalia mellan 1987 och 1989.

Det är således belagt att diktaturen Somalia använt sitt flygvapen, sin armé och sin flotta för att platta till Somalilands städer, förgifta dess brunnar, flygbomba dess städer och infrastruktur, beskjuta flyende civila, använda våldtäkt som ett krigsvapen, använda mänskligt skapad svält som ett krigsvapen, påtvingat en marin och ekonomisk blockad och mycket mer för att terrorisera civilbefolkningen i Somaliland.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Erkänner Sveriges regering folkmordet mot Ishaaq och om så inte är fallet, varför?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:913 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 11172 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:913 av Markus Wiechel (SD)
Folkmordet mot Ishaaq

Markus Wiechel har frågat mig om Sveriges regering erkänner folkmordet mot Ishaaq och om så inte är fallet, varför.

Det råder ingen tvekan om att det begicks allvarliga massövergrepp mot människor i Somaliland i norra Somalia i slutet av 1980-talet. Begreppet folkmord är en juridisk term vars innehåll definieras i bland annat FN:s folkmordskonvention från 1948 och Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen. En rättslig prövning av vilka brott som har begåtts är domstolar bäst lämpade att göra.

Somalia är ett av de mest krigsdrabbade länderna i Afrika, och dess befolkning har under decennier utsatts för fruktansvärt lidande genom våld och konflikter som avlöst varandra. Stöd till fredliga och inkluderande samhällen har under lång tid varit, och är fortsatt, en viktig del i svenskt utvecklingssamarbete i landet.

Stockholm den 25 augusti 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.