Finansieringen av Norrbotniabanan

Skriftlig fråga 2015/16:601 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-12
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har lovat att byggandet av Norrbotniabanan ska påbörjas innan den nuvarande mandatperioden är över. Enligt Trafikverket saknas det dock finansiering för projektet som bedöms kosta ungefär 30 miljarder kronor. Projektet bedöms inte rymmas inom planen fram till 2029 om inga ytterligare pengar skjuts till.

Såväl stats- som infrastrukturministern har deklarerat att Norrbotniabanan ska påbörjas under denna mandatperiod. Finansministern har dock givit andra besked om samma projekt. Väljarna har kanske blivit vana vid den nuvarande regeringens löftesbrott vid det här laget men icke desto mindre måste regeringen ge besked.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Kommer finansministern att skjuta till de pengar som krävs för att påbörja byggandet av Norrbotniabanan före 2018 som tidigare har utlovats?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:601 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr N2016/00227/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:601 av Edward Riedl (M) Finansieringen av Norrbotniabanan

Edward Riedl har frågat finansministern om hon kommer att skjuta till de pengar som krävs för att påbörja byggandet av Norrbotniabanan 2018 som tidigare utlovats. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Norrbotniabanan är en strategiskt viktig infrastruktursatsning. Regeringen avser att inom ramen för nästkommande infrastrukturplan genomföra byggstart av banan. Det handlar om en första etapp mellan Umeå och Dåva. Ambitionen är att denna etapp ska kunna påbörjas under denna mandatperiod, troligen 2018. Det förutsätter givetvis att det finns en gällande järnvägsplan för sträckan.

Regeringen är nu inne i arbetet med att ta ett samlat grepp om satsningarna på infrastrukturen under 2016 i en proposition och framtagandet av nästa nationella plan för utveckling av transportsystemet 2018–2029. Regeringen avser att i samband med detta precisera genomförandet av Norrbotniabanan.

Stockholm den 19 januari 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.