Finansiering av Civil Rights Defenders

Skriftlig fråga 2020/21:698 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-11-25
Överlämnad
2020-11-25
Anmäld
2020-11-26
Svarsdatum
2020-12-02
Sista svarsdatum
2020-12-02
Besvarad
2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Civil Rights Defenders (CRD) är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Man bedriver bland annat påverkansarbete och är finansierade av bland andra svenska statliga myndigheter som Sida (46 miljoner kronor), Svenska institutet (485 000 kronor), Utrikesdepartementet (5 miljoner kronor), Vinnova (580 000 kronor), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (1,6 miljoner kronor) och Folke Bernadotteakademin (600 000 kronor).

Utöver de statliga organisationerna bidrar bland andra Postkodlotteriet (9 miljoner kronor), George Soros Open Society Foundations (3,9 miljoner kronor) och National Endowment for Democracy (1,6 miljoner kronor). Siffrorna är för 2019.

Civil Rights Defenders har nu startat en massiv påverkansoperation under namnet Grattis diktatorer! där man skriver: Allt fler val riggas för att korrupta ledare ska kunna behålla makten.

I kampanjen pekas tre ledare ut: Vladimir Putin i Ryssland, Bashar al-Assad i Syrien och – Viktor Orbán i Ungern. Kampanjen körs via organisationens webbplats, på Facebook och på reklamaffischer.

Att peka ut en europeisk ledare som Viktor Orbán, som valts i fria och demokratiska val i ett EU-medlemsland, och likställa honom med diktatorer som Putin och Assad, som begått och begår fruktansvärda övergrepp på sina folk och grannar, är inte bara osmakligt utan också direkt felaktigt.

Vad syftet är med att driva en sådan här kampanj i Sverige, utöver att försöka samla in mer pengar för att sedan driva påverkansoperationer i andra länder, kan ju ifrågasättas. CRD skriver i sin kampanj: Över hela världen vågar människor göra motstånd för att skapa en framtid där förtryckare inte kan ta sin makt för given. Svenska folket tillsätter eller avsätter dock inte andra länders ledare.

Med tanke på var en del av CRD:s finansiering kommer ifrån är det kanske inte förvånande att man blandar in Ungerns premiärminister med de två diktatorerna, men att svenska statliga myndigheter bidrar med svenska skattemedel till en organisation som gör detta är desto mer anmärkningsvärt.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Kommer ministern att vidta några åtgärder vad gäller att myndigheter inom hennes ansvarsområde finansierar en organisation som driver en sådan här kampanj?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:698 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2020/21:697 och 2020/21:698 av Björn Söder (SD) Finansiering av Civil Rights Defenders.

Björn Söder har frågat mig om jag kommer vidta några åtgärder vad gäller att Sida finansierar Civil Rights Defenders. Björn Söder har ställt motsvarande fråga till utrikesministern vad gäller myndigheter inom hennes ansvarsområde. Frågan har överlämnats till mig och jag kommer besvara båda frågorna samlat.

Svaret är nej. Stärkandet och främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är prioriterat i svensk utrikespolitik. Ett oberoende och livskraftigt civilsamhälle är viktigt för en välfungerande demokrati och är en viktig del av regeringens demokratisatsning i utrikespolitiken, inklusive utvecklingssamarbetet. Civil Rights Defenders är en av många oberoende civilsamhällesaktörer som Sverige stödjer på olika sätt.

Det ligger inom de aktuella myndigheternas kompetens- och ansvarsområde att besluta om insatser inom utvecklingssamarbetet. Det är också myndigheterna som ansvarar för uppföljning av dessa insatser. Myndigheterna ansvarar för att föra dialog med sina partnerorganisationer. Regeringen styr inte myndigheterna på insatsnivå.

Stockholm den 2 december 2020

Peter Eriksson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.