Till innehåll på sidan

Expropriation av mark från minoriteter i irakiska Kurdistan

Skriftlig fråga 2015/16:1122 av Robert Hannah (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-15
Överlämnad
2016-04-18
Anmäld
2016-04-19
Sista svarsdatum
2016-04-27
Svarsdatum
2016-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

På senare år har det blivit allt vanligare att minoriteterna i irakiska Kurdistan har drabbats av expropriationer, i många fall även olagliga sådana, på grund av den utbredda korruptionen i Irak och irakiska Kurdistan. Nyligen har det även uppmärksammats expropriationer av assyriskt ägda marker i Nahlaområdet inom det kurdiska självstyret. Dessutom tilläts inte byborna att åka till självstyrets huvudstad Erbil för att demonstrera. Sverige är en stor bidragsgivare till självstyret och förser även självstyret med hjälp för att bekämpa terroristerna i Isis. Vi har därför även ett ansvar att självstyret inte exproprierar mark tillhörande områdets minoriteter.

Om Iraks minoriteter – flera av folken är dessutom områdets urfolk – på ett systematiskt sätt tvingas lämna över land riskeras deras existens i området. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesministern:

 

På vilket sätt tänker utrikesministern uppmärksamma den systematiska exproprieringen av minoriteters och urfolks mark i irakiska Kurdistan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1122 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1122 av Robert Hannah (L) Expropriation av mark från minoriteter i irakiska Kurdistan

Robert Hannah har frågat mig på vilket sätt jag tänker uppmärksamma exproprieringen av minoriteters och urfolks mark i irakiska Kurdistan.

Situationen i Irak, och särskilt den för landets etniska och religiösa minoriteter, är mycket oroande. Det är också en av anledningarna till

att jag under mitt besök till Irak i november 2015 tillsammans med försvarsministern, hade ett särskilt möte med företrädare för olika minoriteter i Irak, vilka bekräftade den utsatthet som de befinner sig i.

Nahlaområdet är beläget i de s.k. omtvistade interna gränsområdena som både centralmakten i Bagdad och det kurdiska regionala självstyret gör anspråk på. Denna fråga bör lösas genom samråd mellan parterna och i enlighet med den irakiska konstitutionen.

Den svenska ambassaden i Bagdad har uppvaktat företrädare för KRG rörande den incident som Robert Hannah refererar till, men omständigheterna kring den demonstration som assyrierna ville genomföra i Erbil har inte kunnat klarläggas.

Sverige och EU tar kontinuerligt upp frågor om mänskliga rättigheter, inklusive för personer som tillhör minoriteter, vid samtal på hög nivå med irakiska myndigheter. Jag gjorde det även i samband med mitt

besök i Irak. Genom ambassaden i Bagdad för vi också dialog med representanter för Iraks regering och det civila samhället och via avdelningskontoret i Erbil för vi på motsvarande sätt samtal med regionala företrädare, inklusive representanter för olika minoriteter.

Vi avser att fortsätta ta upp dessa frågor i vår fortsatta dialog med irakiska företrädare.

Stockholm den 28 april 2016

Margot Wallström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.