EU:s gemensamma gränsbevakning

Skriftlig fråga 2015/16:722 av Tina Acketoft (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-01
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vi ser i dag en mycket oroande utveckling i Europeiska unionen. Medlemsland efter medlemsland sätter upp gränskontroller.

Sedan den arabiska våren har Europas gränsar rämnat, vilket innebär att det inbyggda fel som hela tiden funnits i Schengenavtalet exponeras – det saknas ett gemensamt ansvarstagande för gränsen mot omvärlden.

För Sverige innebar en anslutning till Schengensamarbetet en fri rörlighet för de människor som är medborgare i de andra medlemsstaterna – och för dem som har rätt att befinna sig inom deras gränser. Att länderna som gränsar till icke-medlemmar skulle ta ansvar för vilka som kommer och går var en förutsättning från start.

När de yttre medlemsstaterna misslyckas att göra detta har länderna längre in på kontinenten inga möjligheter att varaktigt hantera trafficking, illegal vapenhandel och terrorism. Det är i dag tydligt att Schengenavtalet saknar en överenskommelse om bevakning av områdets gränser.

I praktiken innebär det att länderna tar olika stort ansvar. Medlemsstater som gränsar till icke-Schengenländer förväntas inte bara garantera sin egen säkerhet utan hela Europas. Ett land som Sverige, vars alla grannar är Schengenmedlemmar, har bara nedmonterade gränser att kontrollera. Samtidigt kan svenskarna dra nytta av den fria rörligheten i Europa.

Vi liberaler inser att den nuvarande situationen hotar Schengensamarbetet. Vi anser att EU-kommissionens förslag om en gemensam europeisk gränsbevakning är rätt väg framåt. Utan ett fungerande mottagande av asylsökande blir en solidarisk fördelning av flyktingar mellan medlemsstaterna omöjlig. Utan en fungerande säkerhetskontroll kommer terrorresorna fram och tillbaka till Europa inte att kunna stoppas.

Dessvärre har regeringen under hela 2015 motarbetat ett utvidgat Frontex. På tisdagen (den 26 januari) öppnade dock inrikesministern för att stödja kommissionens förslag om en gemensam gränsbevakning. 

Med bakgrund av detta vill jag fråga Anders Ygeman:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att arbeta för att kommissionens förslag om ett förstärkt Frontex ska bli verklighet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:722 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00932/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:722 av Tina Acketoft (L) EU:s gemensamma gränsbevakning

Tina Acketoft har frågat mig hur jag och regeringen kommer att arbeta för att kommissionens förslag om ett förstärkt Frontex ska bli verklighet.

Det förslag till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning som EU-kommissionen lade fram den 15 december 2015 syftar till att lägga grunden till en europeisk integrerad gränsförvaltning för att uppnå en effektiv migrationsförvaltning och värna den inre säkerheten i unionen. Samtidigt syftar förslaget till att säkerställa den fria rörligheten. Förslaget innebär bland annat ett förstärkt mandat till den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, som Frontex föreslås byta namn till.

Kontrollen över det egna territoriet är en av statens kärnuppgifter. Regeringens ståndpunkt är därför att kontrollen av gränserna är och bör förbli i första hand ett nationellt ansvar, vilket också framgår av förordningsförslaget. Den nya byrån för gräns- och kustbevakning kan dock utgöra ett viktigt stöd för de medlemsstater som inte själva kan kontrollera sina gränser tillräckligt väl. I enlighet med det förordningsförslag som kommissionen presenterat anser regeringen att EU i undantagsfall, t.ex. om Schengensamarbetet är hotat, också kan behöva ingripa på gränsförvaltningsområdet i en medlemsstat mot dennas vilja. Det är dock viktigt att medlemsstaterna får en tydlig roll i en sådan beslutsprocess.

Europeiska rådets slutsatser från den 17–18 december 2015 uppmanar rådet att finna konsensus om förordningsförslaget om en europeisk gräns- och kustbevakning under innevarande ordförandeskap. När regeringen och riksdagen enats om en svensk ståndpunkt kommer den att framföras i förhandlingarna.

I pågående diskussioner inom EU lyfter regeringen också fram nödvändigheten av att förvaltningen av den yttre gränsen måste skötas i enlighet med Schengenregelverket. Samtidigt uppmanar regeringen till solidaritet och till att berörda medlemsstater ska ges det stöd de behöver för att kunna sköta gränsförvaltningen i enlighet med rådande regelverk.

Stockholm den 10 februari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.