Eritreas indrivning i Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:905 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-06
Överlämnad
2023-08-08
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-22
Sista svarsdatum
2023-08-22
Besvarad
2023-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

I samband med den eritreanska kulturfestivalen kunde alla svenskar läsa om hur en vild folkmassa bestående av tusentals individer hade valt att försöka förstöra samt ge sig på deltagarna vid kulturfesten, som anses vara regimtrogen. Förödelsen vi sett i form av förstörelse och skadade människor visade tydligt att det socialdemokratiska styret i Stockholm, som ignorerat de varningar som inkommit, inte var tillräckligt förberedd.

Även om våldshandlingarna är allt annat än acceptabla, borde det onekligen inte vara förvånande att människor som flytt regimen är upprörda när personer som påstås vara lojala till förtryckare arrangerar en festival. Det är samma regim som hållit den svenska medborgaren Dawit Isaak fängslad utan rättegång sedan 2001 och samma regim som har begått mycket brutala övergrepp på delar av befolkningen i etiopiska Tigray under inbördeskriget 2020 till 2022.

Eritrea är ett förhållandevis litet land med en betydande diaspora som regimen aktivt försöker att kontrollera. Detta sker bland annat genom att samtliga medborgare måste betala en inkomstskatt på 2 procent för att kunna få hjälp med konsulära ärenden. Eftersom statskassan är starkt beroende av dessa pengar finns även exempel där anhöriga till de som vägrar betala denna så kallade skatt har drabbats av repressalier genom hot och våld eller genom att exkluderas från offentlig service, såsom möjligheten att genomföra en begravning eller ett giftermål.

Utöver denna skatt bedriver regimens utländska organisationer evenemang såsom den vid Järvafältet med det påstådda syftet att samla in pengar till den eritreanska statsapparaten. Det är därför angeläget att när Sverige nu äntligen har en regering som tar ställning mot diktaturer veta vad man avser göra för att skydda människor i Sverige från den eritreanska diktaturens klor.

Mot bakgrund av ovanstående önskas justitieminister Gunnar Strömmer svara på följande fråga:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta i syfte att förhindra indrivning av medel från eritreaner som bor i Sverige eller på annat sätt begränsa verksamhet i Sverige som syftar till att finansiera förtryck?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:905 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 11306 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:905 av Markus Wiechel (SD)
Eritreas indrivning i Sverige

Markus Wiechel har frågat justitieministern vilka åtgärder ministern avser att vidta i syfte att förhindra indrivning av medel från eritreaner som bor i Sverige eller på annat sätt begränsa verksamhet i Sverige som syftar till att finansiera förtryck. Frågan har överlämnats till mig.

Indikationerna om otillbörliga påtryckningar om betalning av diasporaskatten är något som regeringen ser mycket allvarligt på. Enligt folkrätten får en stat lagstifta om beskattning av egna medborgare utanför dess gränser. Det är dock inte tillåtet för en stat att vidta exekutiva åtgärder på annan stats territorium utan dess samtycke. Regeringen har inte gett Eritrea tillstånd att vidta sådana åtgärder för indrivning av skatt i Sverige.

FN:s säkerhetsråd antog i december 2011 resolution 2023 genom vilken det beslutades att Eritrea ska upphöra med användande av utpressning, hot om våld, bedrägeri och andra olagliga åtgärder för att driva in skatt från den eritreanska diasporan.

Om skatt drivs in från den eritreanska diasporan i Sverige på ett olagligt sätt är det en fråga för Polismyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter.

Rättsläget är tydligt. Alla i Sverige måste följa svensk lag. Regeringen följer frågan noggrant och kommer att agera om det visar sig att olagliga åtgärder vidtagits i strid med Wienkonventionen.

Stockholm den 22 augusti 2023

Tobias Billström – –

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.