Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik

Skriftlig fråga 2015/16:1025 av Adnan Dibrani (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-23
Överlämnad
2016-03-24
Besvarad
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30
Svarsdatum
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Gränsdragningsproblem för våra regionala trafiksystem är verklighet för många resenärer i dag. I gränstrakter mellan regioner och län finns många exempel på krångligheter som fördyrar och försvårar för resenärer. Detta motverkar den ökade rörlighet som i dag är ett måste för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden och ändå ta sig till jobb och utbildning på annan plats. Ett enhetligt system där staten går in och upphandlar ett tekniskt system för all kollektivtrafik i Sverige vore önskvärt. Därmed skulle man också skaffa sig möjligheten att kunna lösa ut gränsdragningsproblem relativt enkelt.

Jag vill fråga statsrådet Anna Johansson:

Hur ställer sig statsrådet till möjligheten att skapa ett riksenhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1025 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/02351/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1025 av Adnan Dibrani (S) Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik

Adnan Dibrani har frågat mig hur jag ställer mig till möjligheten att skapa ett riksenhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik.

Jag och regeringen verkar för att öka kollektivtrafikresandet i hela landet. En del handlar om att det ska vara lätt att köpa biljetter till kollektivtrafiken även om resan spänner över flera regioner och län. Näringsdepartementet presenterade i en departementsskrivelse i februari 2015 ett antal förslag i syfte att utifrån ett resenärsperspektiv förbättra möjligheterna till information kring resealternativ och prisinformation vid kollektivtrafikresor. Bland annat tittade utredningen på regler för bättre system för information, bokning och biljettförsäljning vid kollektivtrafikresor.

Inom branschen görs mycket för att förenkla resandet. Det pågår ett stort biljett- och betalprojekt som handlar om att sy ihop de olika operatörernas tekniska system. Branschen håller nu på skapa en bra och stabil lösning, som kommer alla till godo. Skulle det vara så detta inte är tillräckligt så är jag beredd att vidta ytterligare åtgärder, men det återstår att se.

Stockholm den 30 mars 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.