Elskotrar och ordningslagen

Skriftlig fråga 2018/19:924 av Jens Holm (V)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2019-08-27
Överlämnad
2019-08-28
Anmäld
2019-08-29
Svarsdatum
2019-09-11
Sista svarsdatum
2019-09-11
Besvarad
2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Användandet av elskotrar/elsparkcyklar sprider sig lavinartat i Sverige och internationellt. Många upplever elskotern som ett smidigt färdmedel för att ta sig fram relativt korta sträckor i en stad. Företag uppbackade av riskkapital erbjuder korttidshyrning av elskotern. Bara i Stockholm har på kort tid en handfull olika elskoteraktörer etablerat sig med syfte att tjäna pengar på uthyrning av skotrarna.

Men elsparkcyklarna skapar inte bara frihet för användarna; de begränsar framkomligheten för många andra, inte minst funktionshindrade. Många aktörer förväntar sig att samhället styr upp rådande oordning. Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter torde vara lämpliga verktyg för att redan här och nu reglera verksamheten. Å andra sidan är det inget som används aktivt med syfte att reglera elskotrarna.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Anser ministern att ordningslagen är ett tillräckligt verktyg för våra kommuner för att utfärda lokala ordningsföreskrifter för hyrbara elskotrar, eller kan förändringar av lagen vara nödvändiga?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:924 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)Ju201

9

/02909/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:924 Elskotrar och ordningslagen

Jens Holm (V) har frågat infrastrukturministern om han anser att ordningslagen är ett tillräckligt verktyg för våra kommuner för att utfärda lokala ordningsföreskrifter för hyrbara elskotrar, eller om förändringar av lagen kan vara nödvändiga. Frågan har överlämnats till mig att besvara.

Elskotrar, eller elsparkcyklar, har på kort tid blivit ett synbart inslag i framförallt våra storstäder och fenomenet aktualiserar ett flertal författningar på trafikområdet. Transportstyrelsen har aviserat att den ska göra en granskning av regelverket för elsparkscyklar.

Ordningslagen aktualiseras framförallt med anledning av att uthyrningsföretagen använder offentlig plats för uppställning av elsparkcyklar. Enligt ordningslagen krävs tillstånd av Polismyndigheten för att använda offentlig plats inom detaljplanelagt område, såvida inte användandet stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för. Tillstånd behövs inte heller om platsen tas i anspråk tillfälligt och i obetydlig utsräckning. Polismyndigheten ska som regel inhämta yttrande från kommunen vid sådana tillståndsärenden. En kommun får därutöver meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunerna har verktyg för att reglera olika ordningsfrågor som uppstår vid användandet av offentlig plats.

Stockholm den 11 september 2019

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.