Till innehåll på sidan

DHP:s fängslade partiledare och andra folkvalda politiker i Turkiet

Skriftlig fråga 2021/22:1853 av Amineh Kakabaveh (-)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-08-09
Överlämnad
2022-08-10
Besvarad
2022-08-24
Sista svarsdatum
2022-08-24
Svarsdatum
2022-08-24
Anmäld
2022-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsminister Magdalena Andersson (S)

 

Turkiets president Erdogan har låtit fängsla fem tusen folkvalda och medlemmar från oppositionspartiet HDP. HDP är Socialdemokraternas systerparti i Turkiet, landets tredje största parti och den starkaste kraften för demokratiska rättigheter, etniska minoriteter, kvinnor och hbtq-personer. Bland de fängslade politikerna finns partiledarna Selahattin Demirtaş och Figen Yüksekdağ.
Den 16 december förra året debatterade jag frågan om Erdoğans politiska fångar med utrikesminster Ann Linde i riksdagen. Linde betonade att regeringen såg med stort allvar på utvecklingen i Turkiet och bristerna vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, inklusive situationen för folkvalda representanter. Hon framhöll att den allvarliga MR-situationen inte minst gällde för oppositionspolitikerna i HDP och att förklarade regeringens hålling i Europarådets ministerkommitté:
Turkiet uppmanas att vidta åtgärder för att säkra ett omedelbart frigivande av bland annat Osman Kavala, Selahattin Demirtas och Figen Yüksekdag. I våra kontakter med Turkiet kommer regeringen att fortsätta kräva reformer som stärker demokratin och alla människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. 
Även i många uttalanden som Socialdemokraterna har skrivit krävs Demirtaş frigivning. 
Den 9 augusti i år intervjuades statsminister Magdalena Andersson i Ekots partiledarutfrågning och fick då frågan om hur hon tyckte att Turkiet skulle behandla Demirtaş. Efter att flera gånger ha undvikit att svara på frågan om Sverige fortfarande krävde ett frigivande av de politiska fångarna och i stället ha skickat tillbaka den till utrikesministern fick hon till slut ur sig: Jag ska säga precis som det är. Jag är inte insatt i detaljerna kring bakgrunden till Ann Lindes uttalande och hans fängslande, så jag skulle nog vilja bakgrundskolla upp det innan jag svarar på frågan.
Naturligtvis kan inte en statsminister förväntas kunna alla detaljer i alla politiska ärenden. Men nu har ju Magdalena Andersson under hela våren suttit i förhandlingar med despoten Erdoğan om frågor som just berör frågor om rättssäkerhet. Och om vi ska tro henne har hon skött dessa förhandlingar utan att först sätta sig in i frågor som rör Turkiets politiska fångar. 
Jag vill ge statsminister Magdalena Andersson en ny chans och frågar därför följande: 

Kräver statsministern och regeringen att Demittras och de övriga politiska fångarna från HDP ska friges, och anser den socialdemokratiska regeringen i Sverige att det är fel att av politiska skäl fängsla socialdemokrater i Turkiet?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1853 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2022 / 11855 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1853 av Amineh Kakabaveh (-) HDP:s fängslade partiledare och andra folkvalda politiker i Turkiet

Amineh Kakabaveh har frågat statsministern om hon och regeringen kräver att Selahattin Demirtas och de övriga politiska fångarna från HDP ska friges, och om den socialdemokratiska regeringen i Sverige anser att det är fel att av politiska skäl fängsla socialdemokrater i Turkiet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringens politik beträffande mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har inte förändrats. Jag har tidigare redogjort för regeringens syn på situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet i svaren på frågorna 2020/21:2433 och 2020/21:1766 av Markus Wiechel, fråga 2020/21:2343 av Sara Gille, frågorna 2020/21:3223 och 2021/22:748 av Amineh Kakabaveh samt fråga 2021/22:867 av Robert Hannah.

Stockholm den 24 augusti 2022

Ann Linde

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.