brottet våldtäkt

Skriftlig fråga 2003/04:56 av Palm, Veronica (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2003-10-08
Anmäld
2003-10-14
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2003-10-16
Svar anmält
2003-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 8 oktober

Fråga 2003/04:56

av Veronica Palm (s) till justitieminister Thomas Bodström om brottet våldtäkt

"Hon hade för kort kjol." "Hon var inte nykter nog att göra motstånd." "Hon hade ju flörtat tidigare på kvällen."

Listan över dåliga bortförklaringar till våldtäkter kan göras lång. Jag kan ha en viss förståelse för att grabb-grabbar sinsemellan använder det, för att slippa konfronteras med det groteska övergrepp som är begånget, även om jag aldrig kan acceptera det. Men när dåliga argument för att förminska det sexualiserade våld som många kvinnor utsätts för förs in i rättssalar då blir jag rädd och heligt förbannad.

Jag har förstått att ministern har uppmärksammat problemet och att en översyn av brottsbalkens beskrivning av begreppet våldtäkt är på gång.

Min fråga till ministern blir således:

När avser ministern att åstadkomma en förändring?

Svar på skriftlig fråga 2003/04:56 besvarad av

den 16 oktober

Svar på fråga 2003/04:56 om brottet våldtäkt

Justitieminister Thomas Bodström

Veronica Palm har frågat mig när jag avser att åstadkomma en förändring av brottet våldtäkt.

Sexualbrott och brott mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och arbetet med att bekämpa denna typ av brottslighet är en prioriterad fråga för mig och regeringen.

Inom Regeringskansliet arbetar vi intensivt med Sexualbrottskommitténs betänkande (SOU 2001:14) och dess förslag till ny lagstiftning. Som jag har framhållit i ett flertal tidigare svar på skriftliga frågor kommer det nya förslaget att presenteras före årsskiftet.

Sexualbrottskommitténs betänkande fick ett blandat mottagande av remissinstanserna. Kritiken är i flera avseenden så allvarlig att kommitténs förslag kräver omfattande och grundlig omarbetning och analys. Bland annat har hård kritik riktats mot utformningen av lagtexten, gränsdragningen mellan olika paragrafer och brottsrubriceringar. Kritiken måste beaktas innan förslaget läggs fram.

Min utgångspunkt för det fortsatta lagstiftningsarbetet är att ytterligare lyfta fram och sätta fokus på den sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten. Redan nu kan sägas att det i framtiden inte bör ställas samma krav på våld eller hot som i dag, för att en gärning ska bedömas som våldtäkt. Utan att föregripa resultatet av den fortsatta beredningen kan jag säga att våldtäktsbegreppet kommer att utvidgas. Mycket talar för att de flesta av de gärningar som i dag bedöms som sexuellt utnyttjande bör föras in under våldtäktsansvaret.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.