Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2020/21:1358 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-01-20
Överlämnad
2021-01-20
Anmäld
2021-01-21
Svarsdatum
2021-01-27
Sista svarsdatum
2021-01-27
Besvarad
2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Med coronapandemin har flygandet i Sverige rasat med drygt 80 procent, och Bromma är en av de värst drabbade flygplatserna. Före pandemin reste drygt 2 miljoner personer från Bromma och i dag är det ytterst få som reser från flygplatsen. Med anledning av detta har den statliga ägaren, Swedavia, tidigare föreslagit att Bromma flygplats ska läggas ned. Allt flyg som var innan pandemin kan lätt flyttas över till Arlanda eller skiftas till andra färdmedel.

Den 17 januari meddelar flygbolaget BRA:s ägare Per G Braathen att de anser att Bromma flygplats inte längre behövs. Till Dagens industri säger Braathen: ”Klart är att det i ett litet land som Sverige inte går att ha två konkurrerande nätverk i inrikesflyget. Och där tåget är ett bättre alternativ, ska de ta över. Kundunderlaget efter krisen kommer inte vara tillräckligt stort för allt. Vi borde ta död på myten om att utan Bromma överlever inte Sverige.”

Flygbolaget BRA stod innan pandemin för hela 97 procent av flygningarna till och från Bromma flygplats. När de nu inte längre säger sig behöva Bromma finns inga skäl kvar att behålla flygplatsen.

Att avveckla Bromma flygplats skulle öppna för fantastiska möjligheter att utveckla området kring flygplatsen till en hållbar stadsdel med tusentals nya bostäder och arbetsplatser, liksom samhällsservice som parker, skolor och förskolor. Detta utan buller och utsläpp. Att avveckla Bromma skulle också skapa goda möjligheter för minskade utsläpp från flygsektorn, med minskat flygande och ett mer transporteffektivt samhälle.

Bollen ligger nu hos regeringen. Både Swedavia och flygbranschen hoppas på ett snabbt beslut från regeringen om att avveckla Bromma flygplats.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att verka för att Bromma flygplats läggs ned och hur ser i så fall tidsplanen för detta ut?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1358 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/ 00211 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1358 av Jens Holm (V)
Bromma flygplats

Jens Holm har frågat näringsministern om han avser att verka för att Bromma flygplats läggs ned och hur tidplanen för detta i så fall ser ut.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har påverkat flygresandet dramatiskt. Flygtrafiken har minskat kraftigt. Redan före pandemin såg vi ett minskat flygande. Vi befinner oss fortfarande i ett läge där framtidsutsikterna är osäkra. Både minskat flygande och covid-19 påverkar flygmarknaden, både på kort och på lång sikt.

Swedavia AB är ett statligt helägt bolag som har uppdraget att bedriva flygplatsverksamhet vid de tio flygplatser som ingår i det av regeringen beslutade nationella basutbudet av flygplatser. Bolaget har vidare i uppdrag att, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Under rådande marknadsförutsättningar har Swedavia AB, utifrån bolagets uppdrag och affärsmässiga perspektiv, gjort en konsekvensanalys av den fortsatta driften av Bromma flygplats. Bolaget har presenterat sina slutsatser. Enligt Swedavia AB:s bedömning är det under rådande marknadsförutsättningar inte affärsmässigt motiverat att driva Bromma flygplats vidare.

Konsekvenserna av Swedavia AB:s bedömning analyseras för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 27 januari 2021

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.