Till innehåll på sidan

Belarusiska myndigheters vandalisering av polska gravar i Belarus

Skriftlig fråga 2021/22:1809 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-07-16
Överlämnad
2022-07-18
Besvarad
2022-08-01
Sista svarsdatum
2022-08-01
Svarsdatum
2022-08-01
Anmäld
2022-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

På order av belarusiska myndigheter vandaliseras polska gravar i Belarus. Sedan juni 2022 har gärningsmän, inspirerade av myndigheterna, vandaliserat polska gravstenar och minnesmärken på minst nio orter i Belarus.

I regionen Mikulishki i Grodno jämnades en kyrkogård med gravar med polska soldater med marken med tunga vägmaskiner, och i Yodkevichy släpades kvarlevor av polska soldaters kroppar ur sina gravar och vanhelgades.

Dessa övergrepp strider mot många överenskommelser om rättigheter för nationella minoriteter på internationell, regional och bilateral nivå och är ett rent barbari.

Den belarusiska regimen under president Aleksandr Lukasjenko är en ökänd auktoritär regim som är ansvarig för massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot såväl sina egna medborgare som mot utlänningar. Det finns mer än 1 200 politiska fångar i Belarus, inklusive medlemmar av den polska nationella minoriteten. Belarusiska myndigheter behandlar företrädare för nationella minoriteter som gisslan och förhandlingskort i sina politiska spel med västvärldens länder. Det är ett omänskligt och skamligt tillvägagångssätt som starkt bör fördömas av varje land som strävar efter att skydda och respektera mänskliga rättigheter.

Den svenska regeringen slår sig gärna för bröstet för att vara en regering som står upp för mänskliga rättigheter.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av den belarusiska regimens systematiska vandaliseringar av polska gravar, och kommer ministern att fördöma dessa vidriga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna? 

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1809 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD 2022/ 10984 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1809 av Björn Söder (SD) Belarusiska myndigheters vandalisering av polska gravar i Belarus –

Björn Söder har frågat mig om jag avser vidta åtgärder med anledning av vandaliseringen av polska gravar i Belarus och om jag kommer att fördöma övergreppen mot de mänskliga rättigheterna.

Sveriges tydliga politik vad gäller situationen i Belarus ligger fast. Vi har kontinuerligt fördömt den belarusiska regimens systematiska förtryck av den egna befolkningen och dess kränkningar av de mänskliga rättigheterna, liksom Belarus delaktighet i Rysslands aggression mot Ukraina. Genom EU har vi kunnat anta sanktioner som saknar motstycke. Vi fortsätter att kräva att Belarus respekterar sina internationella åtaganden. Vi förutsätter att Belarus även respekterar tillämpliga folkrättsliga skyldigheter vad gäller kvarlevor från stupade soldater och minnesmärken.

Stockholm den 29 juli 2022

Ann Linde

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.