Till innehåll på sidan

Behov av förlängda och intensifierade sanktioner gentemot Ryssland

Skriftlig fråga 2015/16:742 av Margareta Cederfelt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-03
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Sista svarsdatum
2016-02-10
Svarsdatum
2016-02-11
Besvarad
2016-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Enligt Minsköverenskommelserna ska det råda vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Tyvärr respekteras inte överenskommelsen av Ryssland. Ryssland har inte upphört med att sända trupper och vapen till de östliga delarna av Ukraina. Ukrainas president Petro Poroshenko har i samtal med Tysklands förbundskansler Angela Merkel uttalat att det fortfarande råder allvarliga säkerhetsproblem i Donbassregionen och anklagar även Ryssland för att förorsaka säkerhetsproblem genom sitt agerande. Enligt Poroshenko har även Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) observatörers access till gränsområdet begränsats.

Enligt FN har över 9 000 personer dödats och fler än 20 000 personer skadats till följd av den pågående konflikten i Ukraina.

Den pågående ryska aggressionen gentemot Ukraina exemplifierar hur angeläget det är att EU fortsätter att stå enat bakom sina sanktioner gentemot Ryssland och att sanktionerna inte mildras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Kommer den svenska regeringen att intensifiera sitt arbete för att EU ska utveckla och förlänga sina sanktioner gentemot Ryssland?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:742 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:742 av Margareta Cederfelt (M) Behov av förlängda och intensifierade sanktioner gentemot Ryssland

Margareta Cederfelt har frågat mig om regeringen kommer att verka för att EU ska förlänga och utveckla sina sanktioner gentemot Ryssland.

EU införde under 2014 ett antal sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. Sanktionerna har därefter skärpts och förlängts i olika etapper.

En av sanktionsregimerna inriktar sig på undergrävande av Ukrainas territoriella integritet. Inom denna sanktionsregim har ungefär 150 individer, däribland ryska medborgare, belagts med förbud mot inresa

till eller transitering genom EU. Samma individer har också fått sina tillgångar i EU frysta. Dessutom har ungefär 40 företag fått sina tillgångar i EU frysta. Dessa sanktioner förlängdes under hösten 2015 och gäller för närvarande till den 15 mars 2016.

Utöver sanktionerna riktade mot individer och företag m.m. har EU infört restriktiva åtgärder riktade mot Ryssland som helhet, också med anledning av undergrävandet av Ukrainas territoriella integritet. Dessa åtgärder innebär förbud mot handel med vapen och restriktioner för handel med vissa produkter med dubbla användningsområden, samt vissa produkter och tjänster inom oljeindustrin. Därutöver gäller ett förbud mot transaktioner med överlåtbara värdepapper och penningmarknads-instrument utfärdade av vissa ryska finansinstitut, försvarsindustriföretag och oljebolag. Dessa sanktioner förlängdes i december 2015 och gäller för närvarande till den 31 juli 2016.

EU har även infört sanktioner med anledning av Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol. Dessa restriktiva åtgärder inbegriper ett importförbud- och investeringsförbud, exportförbud av viss utrustning kopplad till infrastrukturprojekt och olje-, gas- och mineralutvinning, samt ett förbud mot turismrelaterade tjänster. Dessa sanktioner förlängdes i juni 2015 och löper ut den 23 juni 2016.

Sverige har genomgående argumenterat för att EU:s sanktioner mot Ryssland ska vara kvar så länge skälen till att de infördes kvarstår. Situationen på marken är av avgörande betydelse. När det gäller Krim bör sanktionerna vara kvar så länge som den olagliga annekteringen består. När det gäller undergrävandet av Ukrainas territoriella integritet bör sanktionerna vara kvar så länge de s.k. Minsk-överenskommelserna inte är uppfyllda, vilket också slogs fast av Europeiska rådet i mars 2015. Sverige gör bedömningen att överenskommelserna ännu inte har upp-fyllts av Ryssland på flera punkter. Ukraina har ännu inte kontroll över sitt territorium i de östra delarna av landet, vilket är ett centralt krav i avtalet.

Om situationen förblir oförändrad kommer Sverige att hävda att sanktionerna mot Ryssland bör förlängas vid EU:s kommande sanktionsöversyner under 2016.

Stockholm den 11 februari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.