Till innehåll på sidan

Azerbajdzjans hotfulla retorik mot Europeiska unionens parlamentariker och personal

Skriftlig fråga 2022/23:830 av Erik Hellsborn (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-29
Överlämnad
2023-06-29
Besvarad
2023-07-13
Sista svarsdatum
2023-07-13
Svarsdatum
2023-07-13
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Under vecka 25 besökte en grupp Europaparlamentariker Armenien. Denna resa innefattade ett besök hos den EU-mission som är verksam i landet och övervakar gränsen mot Azerbajdzjan. I samband med besöket publicerades också ett uttalande där den azerbajdzjanska regeringen kritiserades för att i ord och handling underminera den pågående fredsprocessen. Reaktionerna på detta lät inte vänta på sig. Vaqif Sadiqov, ledare för Azerbajdzjans delegation till EU, lade på sociala medier upp en bild av ett pansarbrytande långdistansgevär tillsammans med en hotfull kommentar som uppmanade européerna att hålla sig borta från Azerbajdzjans gräns. Att en högt uppsatt politiker på detta vis hotar EU:s parlamentariker och personal får betraktas som allvarligt. Så länge inget annat uttalas officiellt från den azerbajdzjanska regeringen får man utgå ifrån att den står bakom retoriken. Mindre än en vecka efter Sadiqovs uttalande dödades fyra armenier av azerbajdzjansk artilleribeskjutning. Azerbajdzjan visade därmed ännu en gång att man inte bara använder en krigshetsande retorik utan gång på gång faktiskt utövar militärt våld som skadar och dödar människor. Medan Armenien släpper in EU:s observatörer och välkomnar en internationell närvaro i regionen återfinns ingen motsvarande välvilja hos Azerbajdzjan. Det azerbajdzjanska styret visar liten, om ens någon, vilja att uppnå en varaktig fred med respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern och den svenska regeringen på något vis att markera mot det våld och den hotfulla retorik vi ser från Azerbajdzjan, exempelvis genom att kalla in landets ambassadör för samtal?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:830 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/09513 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:830 av Erik Hellsborn (SD)
Azerbajdzjans hotfulla retorik mot Europeiska unionens parlamentariker och personal

Erik Hellsborn har frågat mig om jag och regeringen avser markera mot det våld och den hotfulla retorik som kommer från Azerbajdzjan, exempelvis genom att kalla upp den azerbajdzjanska ambassadören.

Regeringen fortsätter att noggrant följa utvecklingen i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan, inte minst i och med den senaste tidens allt mer frekventa beskjutningar längs den armenisk-azerbajdzjanska gränsen.

Regeringen anser att det allvarliga läget föranleder ett behov av att EU verkar enat för ett långsiktigt hållbart fredsavtal. Sverige kommer därför att fortsätta vara tydliga i vårt stöd till de av Charles Michel ledda fredssamtalen. Regeringen fokuserar sina ansträngningar på att understödja EU:s engagemang genom att framföra tydliga budskap till parterna att avstå från användandet av militära medel och hantera alla utestående frågor genom dialog. Jag välkomnar den på senare tid ökade frekvensen av fredssamtal som resulterat i flera viktiga framsteg. Jag ser även positivt på USA:s engagemang i processen.

EU:s talesperson har fördömt den azerbajdzjanske EU-ambassadörens kommentar. Hot mot EU:s personal är oacceptabla, varifrån de än kommer. För närvarande finns det inte några planer på att kalla upp Azerbajdzjans härvarande ambassadör.

Stockholm den 6 juli 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.