Åtgärder mot Kuba

Skriftlig fråga 2022/23:844 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-06
Överlämnad
2023-07-07
Besvarad
2023-07-21
Sista svarsdatum
2023-07-21
Svarsdatum
2023-07-21
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

I flertalet internationella medier kan vi ta del av uppgiften att höga företrädare för den kommunistiska regimen på Kuba har besökt Ryssland. Samtidigt har dessa lovordat solidaritetsband – något vi sett tydliga prov på då kubanska soldater tidigare skickats till Belarus där de tränats för att slåss för Ryssland.

Irans utrikesminister gjorde dessutom för inte så länge sedan ett besök i Venezuela, Nicaragua och Kuba samtidigt som den iranske diktatorn lovordade det goda samarbetet med dessa tre diktaturer. Därtill har kinesiska företrädare åkt till Kuba för att erbjuda specialistutbildning för kubanska elitsoldater, vilket välkomnades av regimen i Havanna. 

Situationen för det kubanska folket är inte heller att betrakta som särskilt uppmuntrande då förtrycket och den statssanktionerade inskränkningen av fundamentala friheter fortsätter och i flera avseenden är värre än tidigare. Trots detta faktum fortsätter Europeiska unionen att stödja den kommunistiska regimen med motsvarande ungefär 155 miljoner euro. Därtill bidrar flera europeiska länder till regimens budget genom den så kallade Club of Paris, som efterskänkt 8 miljarder amerikanska dollar (i form av skuldreducering), och sedan tidigare ser vi hur det djupt kritiserade samarbetsavtalet mellan EU och Kuba (PDCA) har bidragit till att kanalisera offentliga pengar till diktaturen.

Det är onekligen inkonsekvent att å ena sidan rikta sanktioner mot stater som Nordkorea och Syrien för deras förtryck och å andra sidan inte rikta sanktioner mot Kuba. Kanske än märkligare är det att ignorera dessa länders bundsförvanter, Ryssland och Belarus, för deras del i invasionen av Ukraina men inte agera mot Kubas direkta roll i samma brutala

anfallskrig.

Mot bakgrund av detta önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta mot Kuba mot bakgrund av dess förtryck av sin befolkning och sin delaktighet i kriget mot Ukraina?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:844 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/09900 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:844 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder mot Kuba

Markus Wiechel har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta mot Kuba mot bakgrund av dess förtryck av sin befolkning och sin delaktighet i kriget mot Ukraina.

Som framförts i bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssells svar på fråga 2022/23:598 av Björn Söder (SD) om EU:s stöd till organisationer på Kuba och PDCA-avtalet finns det skäl som talar för en översyn av EU:s engagemangspolitik och PDCA-avtalet, inklusive EU:s bistånd till Kuba. En sådan översyn bör fokusera på hur EU på bästa sätt kan sätta tryck på den kubanska regeringen i syfte att främja en demokratisk utveckling.

När det gäller uppgifter om kubanska medborgares delaktighet i kriget i Ukraina får jag hänvisa till mitt svar på fråga 2022/23:829 av Markus Wiechel (SD) om Kubas deltagande i Rysslands aggression mot Ukraina.

Stockholm den 18 juli 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.