Till innehåll på sidan

Åtgärder mot investeringsbedrägerier

Skriftlig fråga 2015/16:715 av Maria Malmer Stenergard (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-29
Överlämnad
2016-02-01
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I dag rapporterade Sveriges Radio om att statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet så kallade investeringsbedrägerier ökat kraftigt under det senaste året. Enligt Finansinspektionen har tusentals privatpersoner och företag drabbats. Polisanmälningarna leder mycket sällan till åtgärder.

Investeringsbedrägeri innebär att någon luras att köpa värdepapper som egentligen inte har något värde eller som är falska. Det rör sig företrädesvis om påstådda aktiemäklare som agerar från utlandet och som riktar sig till människor med tillgångar. Försäljarna är ofta mycket skickliga, och till sitt stöd har de inte sällan skickligt utformade hemsidor och i vissa fall till och med en falsk börs.

Denna typ av bedrägerier är mycket allvarlig. Enligt Finansinspektionen är det inte ovanligt att människor blir av med belopp på mellan 100 000 kronor och 2 till 3 miljoner kronor. Det är mycket allvarligt att vi nu kan konstatera att denna brottslighet ökar kraftigt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att komma till rätta med det ökande antalet investeringsbedrägerier?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:715 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2016/00317/V

Finansdepartementet

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:715 av Maria Malmer Stenergard (M) Åtgärder mot investeringsbedrägerier

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma till rätta med det ökade antalet investeringsbedrägerier.

Investeringsbedrägeri innebär att någon, genom att utge sig för att vara investeringsrådgivare eller mäklare, lurar andra att köpa värdepapper som egentligen saknar värde eller som är mycket svåra att värdera. Säljaren, som är okänd för kunden, saknar nödvändiga tillstånd för investeringsrådgivning eller för att ta emot och vidarebefordra order som rör finansiella instrument. Bedrägerierna har regelmässigt internationella förgreningar som kan omfatta upp till 4–5 olika länder samtidigt.

Finansinspektionen arbetar förebyggande genom att på sin webbplats informera om, och varna för, investeringsbedrägerier inom ramen för inspektionens uppdrag att verka för ett högt konsumentskydd. Som ett led i den verksamheten upprätthåller Finansinspektionen en lista över företagsnamn och falska myndigheter som inspektionen och tillsynsmyndigheter i andra länder varnar för (FI:s varningslista). Listan omfattar f.n. fler än 6 200 namn. Investeringsbedrägerier blir däremot inte föremål för sedvanliga tillsynsåtgärder om verksamheten döljs bakom en i övrigt tom fasad.

Investeringsbedrägeri kan omfattas av brottsbalkens bestämmelser om bedrägeri och är då straffbara. Polisen har den 1 januari 2014 inrättat ett nationellt bedrägericentrum i syfte att samordna, effektivisera och förbättra arbetet mot bedrägeribrott.

Stockholm den 10 februari 2016

Per Bolund

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.