Arbetspendling med motorcykel

Skriftlig fråga 2015/16:1140 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-25
Överlämnad
2016-04-25
Anmäld
2016-04-26
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Motorcykelförare tar mindre plats i trafiken och kräver mindre utrymme för parkering och bidrar på så sätt till framkomligheten i landets städer. I storstäder i världen löser man trängsel i trafiken genom att underlätta för fordon som tar mindre plats. Därför finns gratis eller billiga mc-parkeringar i världens alla storstäder där man ser motorcykel och moped som en del av lösningen. Ökade möjligheter att kunna parkera skulle kunna öka incitamentet att lämna bilen hemma och i stället ta sin motorcykel eller moped till arbetet, med minskad trängsel som följd.

Tyvärr saknas ett enhetligt regelverk för hur man får parkera motorcyklar i landet. I vissa kommuner finns gratis parkeringsplatser medan man i exempelvis Stockholm planerar att avgiftsbelägga alla parkeringsplatser för motorcykel.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att underlätta för arbetspendling med motorcykel eller moped?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1140 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03050/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1140 av Sten Bergheden (M) Arbetspendling med motorcykel

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta för arbetspendling med motorcykel eller moped.

Bestämmelser om parkering och avgiftsbeläggning av parkering för motorcyklar är upp till varje kommun att fastställa. Lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. reglerar kommunernas möjlighet att ta ut avgift för parkering i den omfattning som behövs för att ordna och planera trafiken.

För de kommuner som inte vill ta ut parkeringsavgift för motorcyklar och moped klass I finns det möjlighet att ordna särskilda parkeringsplatser och reservera dessa för sådana fordon.

Stockholm den 2 maj 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.