Till innehåll på sidan

Användningen av det statliga flyktingstödet

Skriftlig fråga 2015/16:794 av Lars-Arne Staxäng (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-11
Överlämnad
2016-02-12
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I november 2015 ställde jag nedanstående fråga till statsrådet:

"Regeringen föreslår ett tillfälligt stöd till landstingen på 1 470 miljoner kronor för att de ska kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Pengarna ska enligt regeringen fördelas med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända i varje landsting, vilket är bra. Frågan som dock inte är besvarad är hur landstingen ska fördela dessa pengar inom varje landsting. Kommer till exempel andra utförare än landstingen själva att kunna ta del av pengarna? Faktum är ju att många vårdcentraler, läkarmottagningar med flera drivs av andra än just landstingen och dessa är precis som den landstingsdrivna sjukvården hårt belastad just nu."

Svaret jag fick då av statsrådet var att det var upp till varje kommun eller landsting enligt nedan:

"Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Syftet är att underlätta för kommuner och landsting att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin. Det är således upp till kommunerna och landstingen att använda bidraget på det sätt som de finner lämpligt inom ramen för ändamålet."

Regeringens direktiv om att det är upp till kommunerna och landstingen att bestämma hur pengar bäst används är alltså ganska otydliga, och den 10 februari 2016 rapporterade flera medier om att kommunerna bland annat har använt stödet till att betala av pensionsskulder och renovering av sporthallar. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Anser statsrådet att det statliga flyktingstödet används på ett ändamålsenligt sätt utifrån regeringens direktiv?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:794 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/00503/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:794 av Lars-Arne Staxäng (M) Användningen av det statliga flyktingstödet

Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag anser att det statliga flyktingsstödet används på ett ändamålsenligt sätt utifrån regeringens direktiv?

Av regeringens proposition framgår att syftet med anslaget i fråga är att underlätta för kommuner och landsting att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin. Detta stöd är en av de nödvändiga insatser som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna enades om i höstas för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända. För att hantera den rådande flyktingsituationen och minska trycket på den kommunala ekonomin kom partierna överens om att tillskjuta engångsmedel till kommunerna och landstingen. Partierna var också överens om att stödet skulle fördelas med beaktande av både omfattningen av antalet asylsökande och mottagande av nyanlända, samtidigt som hänsyn tas till fördelningen mellan antalet vuxna och antalet barn.

Att stärka tilliten i samarbetet mellan stat och kommun är något vi alla tjänar på. På samma sätt som styrningen av välfärdens verksamhet måste bygga på tillit till professionen, är det viktigt att staten kan lita på att kommunerna har medborgarnas bästa för ögonen. När kommunerna och landstingen med anledning av flyktingsituationen tillförs nästan 10 miljarder kronor extra för att stärka verksamheten är det ett bra exempel på tillit mellan staten och den kommunala sektorn. Det är upp till varje kommun och landsting att avgöra hur medlen ska fördelas mellan 2015 och 2016, utifrån de förutsättningar som råder lokalt.

Stockholm den 23 februari 2016

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.