Ansvaret att utreda terrorhot

Skriftlig fråga 2005/06:677 av Damberg, Mikael (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-12-19
Anmäld
2006-01-17
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2006-01-19
Svar anmält
2006-01-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 19 december

Fråga 2005/06:677 av Mikael Damberg (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Ansvaret att utreda terrorhot

Efter attentatsförsöket utanför den irakiska vallokalen i Kista har en offentlig diskussion startat mellan det lokala polismästardistriktet i Västerort och säkerhetspolisen om vem som bär ansvaret för att utreda liknande terroristbrott. Av medierapporteringen framgår att polisen vid upprepade tillfällen försökt förmå säkerhetspolisen att överta ansvaret för utredningen. Jag finner detta oroande.

Mot bakgrund av det till synes oklara ansvarsförhållandet vill jag ställa följande fråga till justitieministern:

Vad avser justitieministern att göra för att klarlägga vem som bär ansvaret för att utreda terrorhot och eventuella terroristattacker i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2005/06:677 besvarad av

den 19 januari

Svar på fråga 2005/06:677 om ansvaret att utreda terrorhot

Justitieminister Thomas Bodström

Mikael Damberg har frågat mig vad jag avser att göra för att klarlägga vem som bär ansvaret för att utreda terrorhot och eventuella terroristattacker i Sverige.

Terrorism utgör ett allvarligt hot mot samhället och bekämpningen av den står också högt upp på den politiska dagordningen. Det pågår ett omfattande arbete på global, regional och nationell nivå med att förebygga, förhindra och hantera hotet från internationella terroristnätverk och dess förgreningar.

I förordningen med instruktion för Säkerhetspolisen framgår att till dess uppgifter hör att leda och bedriva polisverksamhet när det gäller terroristbekämpning.

Vid stora och allvarliga hot är det naturligtvis viktigt att hela samhällets resurser används för att förebygga och utreda terroristbrott.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.