Alkobommar i våra hamnar

Skriftlig fråga 2015/16:732 av Gunilla Nordgren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-02
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Riksdagen har beslutat om att alkobommar ska sättas upp i svenska hamnar. När tänker regeringen hörsamma detta beslut?

Varje år framförs många lastbilar av berusade förare. Olyckor med dödlig utgång är tyvärr inte ovanliga. Redan 2006 påbörjades försök med alkobommar i hamnen i Trelleborg - två år efter en tragisk olycka på E65 mellan Ystad och Malmö där fem personer omkom inklusive en hel barnfamilj. Lastbilsföraren var kraftigt berusad och körde i motsatt riktning på motorvägen utan att ens märka det.

Försök med alkobommar har därefter gjorts i flera svenska hamnar med ett bra resultat. Därför beslutade riksdagen att bommar ska sättas upp.

I slutet av hösten 2015 var pengarna till försöksprojekten enligt Trafikverket slut och därför är nu bommarna öppna.

Trafikverkets utredning pekar på att det finns problem med att sätta upp och kontrollera nykterheten med alkobommar.

Argument som ont om plats i hamnarna, åkeribranschen är negativ, det skulle kräva resurser som varken polisen, Tullverket eller Kustbevakningen har i dagsläget med mera framförs i rapporten.

Försöken har visat att bommarna är effektiva och dessutom verkar de avskräckande och bidrar därigenom till att färre berusade förare kör på våra vägar och utgör en livsfara för andra trafikanter. Varje liv som genom alkobommar kan räddas är värt de extra resurser som behövs.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet att följa riksdagens beslut om att sätta upp alkobommar i landets hamnar för att minska antalet berusade förare ute på våra svenska vägar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:732 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00848/MRT

och N2016/00892/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:714 av Erik Andersson (M) Alkobommar i svenska hamnar samt fråga 2015/16:732 av Gunilla Nordgren (M) om Alkobommar i våra hamnar

Erik Andersson har frågat mig när vi kan förvänta oss att alkobommar kommer på plats och hur många arbetstillfällen regeringen beräknar att alkobommarna kommer att bidra till före år 2020. Gunilla Nordgren har frågat mig om jag avser följa riksdagens beslut om att sätta upp alkobommar i landets hamnar för att minska antalet berusade förare ute på våra svenska vägar.

Sverige befinner sig i framkant internationellt när det gäller trafiksäkerhet. Detta tack vare att vi sedan snart tjugo år tillbaka jobbar med Nollvisionen i trafiksäkerhetsarbetet. Många svenska företag utvecklar trafiksäkerhetrelaterade produkter och tjänster med en stor exportpotential. Det är viktigt att vi främjar detta, bland annat genom att ständigt utvärdera och pröva nya metoder och arbetssätt. Ett bra innovationsklimat ger i sin tur möjligheter för företag att växa och skapar fler jobb. Hur många jobb en enskild innovation kan ge på sikt är dock inte möjligt att säga i ett inledande skede.

Regeringen vill intensifiera arbetet för en trygg och säker vägtrafik. En viktig del i detta är att förebygga och förhindra rattfylleri. En ny, smart lösning som har testats på försök är alkobommar i färjehamnar. Efter ett regeringsuppdrag har Trafikverket i slutet av 2015 lämnat in en rapport om möjligheterna att införa alkobommar i vissa hamnar. I detta arbete har Trafikverket samarbetat med en rad aktörer på området, bland andra Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen, för att få en bred bild av hur resurserna för kontroll i hamnarna kan användas på ett smart sätt.

Min utgångspunkt är att alkobommar är en intressant möjlighet för att förhindra rattfylleri från färjetrafiken och på så sätt öka trafiksäkerheten. Det kan även vara ett sätt att verka för en mer hållbar utveckling inom den tunga trafiken. Vi måste nu i samarbete med myndigheterna och andra nyckelaktörer finna bra lösningar för att ytterligare minska rattfylleriet.

Stockholm den 10 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.