Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:182

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2010/11:182

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2010/11:CU17 Naturresursfrågor och vattenrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 mars 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.