Riksdagsskrivelse 2023/24:3

Riksdagsskrivelse 2023/24:3

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

Riksdagsskrivelse
2023/24:3

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU32 Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 september 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.