Riksdagsskrivelse 2023/24:145

Riksdagsskrivelse 2023/24:145

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

Riksdagsskrivelse
2023/24:145

Regeringen

Försvarsdepartementet[1]

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU33 Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 mars 2024

Andreas Norlén

Kristina Svartz

[1] Riksdagsskrivelse 2023/24:144 till Finansdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.