Riksdagsskrivelse 2023/24:126

Riksdagsskrivelse 2023/24:126

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

Riksdagsskrivelse
2023/24:126

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2023/24:JuU5 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 februari 2024

Julia Kronlid

Kristina Svartz

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.