Riksdagsskrivelse 2022/23:41

Riksdagsskrivelse 2022/23:41

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:41

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2022/23:NU6 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 november 2022

Kenneth G Forslund

Annalena Hanell

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.