Riksdagsskrivelse 2022/23:36

Riksdagsskrivelse 2022/23:36

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:36

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2022/23:CU2 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 november 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.