Riksdagsskrivelse 2022/23:25

Riksdagsskrivelse 2022/23:25

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:25

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU9 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut (vilande grundlagsförslag) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 november 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.