Riksdagsskrivelse 2022/23:23

Riksdagsskrivelse 2022/23:23

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:23

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet[1]

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU8 En ny riksbankslag (vilande grundlagsförslag m.m.) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 november 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

[1] Riksdagsskrivelse 2022/23:24 till Finansdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.