Riksdagsskrivelse 2022/23:130

Riksdagsskrivelse 2022/23:130

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:130

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU7 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 februari 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.