Riksdagsskrivelse 2022/23:11

Riksdagsskrivelse 2022/23:11

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:11

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU7 Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 november 2022

Andreas Norlén

Annalena Hanell

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.